Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Dynget

Dynget är ett litet naturreservat nära Rönneå. Reservatet består huvudsakligen av öppna, betade fuktängar och kärr med inslag av vide- och aldungar. Anordningar för friluftsliv saknas.

Den dyiga och fuktiga jorden har gett upphov till reservatets namn – Dynget. De fuktiga markerna betas och här finns en förhållandevis artrik örtflora.

Dynget är beläget i ett uppodlat slättlandskap och erbjuder skydd för några av traktens däggdjur. Träddungen består främst av sälg, men även al och vårtbjörk och i de täta snåren kan småfåglar bygga sina bon.

Blommande fuktäng. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Blommande fuktäng. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • skada vegetationen
  • skada eller gräva upp växter annat än för undervisningsändamål

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

  1. Träd, buskar eller andra växter må icke skadas. Växter må ej – annat än för undervisningsändamål – uppgrävas eller plockas.
  2. Vilda djur må icke skadas, ej heller må tagas ägg eller göras åverkan på fågelbo.
  3. Tältning och camping må icke ske. Eld må ej göras upp.
  4. Nedskräpning med glas, plåt, papper, avfall eller dylikt är förbjudet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1967

Storlek: 4 hektar

Kommun: Åstorp

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Citronfjäril.

Illustration: Katarina Månsson


Citronfjärilen är ett kärt vårtecken. Redan i slutet av mars kan man se de citrongula hanarna fladdra förbi på sin jakt efter nektar. Honorna är grönvita i färgen och lämnar sin övervintringsplats något senare.

Mer information

Informationsskylt Dynget Pdf, 641.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss