Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Prästängen

Att besöka Prästängen om våren är som att kliva in i en grönskande sal. Golvet täcks av en matta av vitsippor, ekar och hasselbuskar utgör väggar och tak. En intensiv småfågelkör står för underhållningen. I de öppna delarna av lövängen växer den fridlysta ängsväxten smörbollar. En omarkerad stig leder dig runt i denna lilla pärla utanför Ängelholm.

Tidigare slåtteräng

Ursprungligen tillhörde Prästängen Tåstarps by. Byborna slog ängen med lie och höet användes som vinterfoder till byns kreatur. Ekar och hasselbuskar växte betydligt glesare än idag. Sannolikt har Prästängen till och med varit helt utan träd och buskar under vissa perioder. På 1800-talet brukades ängen av prästen i Hjärnarp. Han släppte sin häst här och skördade också litet hö från den bördiga ängsmarken.

Smörbollar och andra växter

Flera växter i naturreservatet minner ännu om de dagar då Prästängen årligen slogs med lie. Smörbollar är ett exempel på en växt som trivs i ljusa och öppna miljöer. De växer invid stigen i södra delen av reservatet. Smörbollar, som också kallas ängbollar och ängabullar, är fridlysta i hela Skåne. Det gäller även orkidéerna grönvit nattviol och skogsknipprot som växer spridda i reservatet. Prästängens allra mest sällsynta växt är sannolikt stor bockrot, som växer vid den östra entrén.

Friluftsliv

En omarkerad stig gör en ca 500 meter lång rundslinga i det lilla reservatet. Stigen börjar vid parkeringen som ligger utmed vägen mellan Ängelholm och Tåstarp. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Stig i skogen i Prästängens naturreservat. Foto: Mats Sjöberg

Stig i skogen i Prästängens naturreservat. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

1. Träd eller buskar må icke förstöras eller skadas.

2. Växter må ej uppgrävas, plockas eller skadas.

3. Tältning och camping må icke ske, husvagnar ej uppställas och eld ej göras upp.

4. Hund eller katt må icke medföras annat än i koppel.

5. Vilda djur må icke skadas, ej heller må tagas ägg eller göras åverkan på fågelbo.

6. Nedskräpning med glas, plåt, plast, papper, avfall eller dylikt må icke förekomma.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1967

Storlek: 3 hektar

Kommun: Ängelholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkeringsficka utmed Tåstarpsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.276917, E 12.936889

Hitta mig

Smörbollar.

Illustration: Jonas Lundin


Smörbollen är i Sverige vanligast i fjälltrakterna, men den förekommer sparsamt över större delen av landet. Från maj till juli kan man se blommande smörbollar på den öppna ängsmarken i reservatet.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 559.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss