Prästängen

Att besöka Prästängen om våren är som att kliva in i en grönskande sal. Golvet täcks av en matta av vitsippor, ekar och hasselbuskar utgör väggar och tak. En intensiv småfågelkör står för underhållningen.

Tidigare slåtteräng

Ursprungligen tillhörde Prästängen Tåstarps by. Byborna slog ängen med lie och höet användes som vinterfoder till byns kreatur. Ekar och hasselbuskar växte betydligt glesare än idag. Sannolikt har Prästängen till och med varit helt utan träd och buskar under vissa perioder. På 1800-talet brukades ängen av prästen i Hjärnarp. Han släppte sin häst här och skördade också litet hö från den bördiga ängsmarken.

Smörbollar och andra växter

Flera växter i naturreservatet minner ännu om de dagar då Prästängen årligen slogs med lie. Smörbollar är ett exempel på en växt som trivs i ljusa och öppna miljöer. De växer invid stigen i södra delen av reservatet. Smörbollar, som också kallas ängbollar och ängabullar, är fridlysta i hela Skåne. Det gäller även orkidéerna grönvit nattviol och skogsknipprot som växer spridda i reservatet. Prästängens allra mest sällsynta växt är sannolikt stor bockrot, som växer vid den östra entrén.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • ha hund okopplad
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

1. Träd eller buskar må icke förstöras eller skadas.

2. Växter må ej uppgrävas, plockas eller skadas.

3. Tältning och camping må icke ske, husvagnar ej uppställas och eld ej göras upp.

4. Hund eller katt må icke medföras annat än i koppel.

5. Vilda djur må icke skadas, ej heller må tagas ägg eller göras åverkan på fågelbo.

6. Nedskräpning med glas, plåt, plast, papper, avfall eller dylikt må icke förekomma.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1967

Storlek: 3 hektar

Kommun: Ängelholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringsficka utmed Tåstarpsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.276917, E 12.936889

Hitta mig


Smörbollen är i Sverige vanligast i fjälltrakterna, men den förekommer sparsamt över större delen av landet. Från maj till juli kan man se blommande smörbollar på den öppna ängsmarken i reservatet.
Illustration: Jonas Lundin

Mer information

Informationsskylt Pdf, 559.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.