Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hålebäckseröd

Hålebäckseröd ligger i en sluttning ner mot Kägleån på Hallandsåsen. Reservatet består huvudsakligen av bokskog med en riklig förekomst av död ved som tillsammans med ån bildar värdefulla livsmiljöer för bland annat rödlistade insektsarter. Reservatet saknar anordningar för friluftslivet.

Ung bokskog med höga värden

Bokskogen i Hålebäckseröd är förhållandevis ung men har likväl utvecklat strukturer med höga naturvärden. I reservatet finns det gott om död ved och flera av bokarna har en grov barkstruktur som har potential att hysa skyddsvärda mossor och lavar. På några platser i reservatet finns fuktigare marker där sumpskog med al och björk bryter av mot bokskogen.

Branta klippor längs Kägleån

En kortare sträcka av Kägleån rinner genom Hålebäckseröd och bildar en lövskogsklädd ravin. Bland de branta klipporna och stenblocken finns skog som varit så pass otillgänglig att den länge har fått stå orörd. I ån finns ännu en mycket svag population av den ovanliga flodpärlmusslan. Flodpärlmusslan kan i södra Sverige bli uppemot 100 år gammal och kan därför finnas kvar i områden länge även om föryngringen har upphört.

Strömstarens jaktmarker

I ån kan man även finna strömstaren – en pigg liten fågel med vitt bröst som jagar insekter i vattnet. Strömstaren är en mycket skicklig dykare och simmare som ofta ses när den står och vippar på någon sten i vattendraget. Strömstaren kan även springa längs med bottnen på jakt efter bland annat nattsländelarver.

Friluftsliv

Parkeringsficka finns utmed vägen mellan Margretetorp och Östra Karup. I övrigt saknas anordningar för friluftslivet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Kägleån. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra eller parkera motordrivet fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. avsiktligt störa eller påverka djurlivet eller dess livsmiljöer, till exempel genom att hacka eller flytta på förmultnande ved

2. avsiktligt bryta sönder, insamla eller bortföra levande eller död ved

3. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller markyta

4. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller annan liknande anordning

5. köra motorfordon samt parkera

6. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

7. göra upp eld.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

8. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet

9. samla in vedlevande svampar, mossor och lavar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 4 hektar

Kommun: Ängelholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Större parkeringsficka på Diligensvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.348806, E 12.920333

Hitta mig

Strömstare.

Illustration: Katarina Månsson


Längs det rena och klara vattnet i naturreservatet kan man ibland få se strömstare. Strömstaren står gärna på en gren eller en sten i vattnet och knixar och niger.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss