Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Sölvesborg-Olofström-Elmhults järnväg

År 1901 öppnades SOEJ, Sölvesborg-Olofström-Elmhults järnväg och stationer uppfördes i Osby kommun i Hökön, Kärraboda, Duvhult, Lönsboda, Gylsboda och Esseboda.

Liksom så många andra privatfinansierade mindre järnvägar kom banan i ekonomiska svårigheter och gick i konkurs redan efter två år. Trafiken togs dock snart upp igen och först 1984 lades persontrafiken ner. Banan används fortfarande för godstrafik.

Innan järnvägen byggdes fanns ingen större bebyggelse vid hållplatserna utmed banan. Stationerna anlades en bit ifrån befintlig bebyggelse, bondbyar eller kyrkbyar, och snart skapades stationssamhällen med serviceinrättningar, skolor, byggnader för handel och småindustrier. Till Gylsboda och Kärraboda kan till exempel sten- respektive torvindustri knytas. Lönsboda var tidigare Örkeneds kyrkby. Vanligtvis växte bebyggelsen mellan stationen och utmed vägen mot gamla byn.

Både Duvhults och Gylsboda stationssamhällen är välbevarade. Bebyggelsen i tidstypisk träarkitektur är koncentrerad till området närmast stationen. I Hökön finns stationen från 1910-talet bevarad samt stickspåret till Hököns sågverk. Mittemot stationen finns ett trähus från sekelskiftet som tidigare varit affär. Invid järnvägen i Esseboda finns ett bostadshus som en gång varit handelsbod och har det karaktäristiskt avfasade hörnet för butiksentré. I Kärraboda finns flera byggnader med koppling till järnvägen. Ett exempel är den gamla torvströfabriken från 1903.

Motiv för bevarande

Etableringen av järnväg och stationssamhällen hade stor betydelse för nykolonisationen av samhällen i skogsbygden och för den fortsatta bebyggelseutvecklingen i området. Flera samhällen är välbevarade och är viktiga miljöer med koppling till bland annat industrihistoria.

Berörda kommuner:

Osby.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss