Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Kontinentbanan

Kontinentbanan, även kallad Malmökontinentensjärnväg, förband Malmö och Trelleborg med kontinenten. Järnvägen invigdes 1898 då den tidigare befintliga Malmö-Trelleborgs Järnväg hade alltför låg standard.

Det krävdes bättre komfort på den planerade tågfärjetrafiken till Sassnitz i Tyskland som sedan gick vidare ned på den europeiska kontinenten. Sedan 1909 har det gått tågfärjor mellan Trelleborg och Sassnitz och direkta sovvagnar har gått från Malmö till Berlin sedan 1909 och fram till idag.

Den del av kontinentbanan som går genom Malmö används idag även för tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn respektive Ystad och Simrishamn. Banverket planerar en upprustning av banan samt byggande av nya pågatågsstationer längs sträckan så att Skånetrafiken ska kunna börja köra pågatåg mellan Malmö och Trelleborg.

Motiv för bevarande

Kontinentbanan var av stor betydelse för förbindelsen till Europa under framförallt 1900-talet. Fortfarande är järnvägen ett viktigt och levande dokument i den svenska infrastrukturen.

Berörda kommuner:

Malmö, Vellinge och Trelleborgs kommuner.

Se karta

Se området avgränsat i webbgis

Kontinentbanan Länk till annan webbplats.

Kontakt