Illustration av coronavirus.

Information om arbetet med coronaviruset /covid-19

Här hittar Länsstyrelsens nyhetsbrev med veckans lägesbild och information om Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19. Här hittar du också länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och covid-19.

KALENDER

Bo och leva

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Den 1 juni träder regeringens förändringar i begränsningsförordningen i kraft. Läs mer om dem här, och om vad som gäller för den tillfälliga covid-19-lagen, som Länsstyrelsen tillsynar.

Tjänster

Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2021

I årets bostadsmarknadsanalys fokuserar Länsstyrelsen Skåne på de skånska kommunernas svar om allmännyttan i den årliga bostadsmarknadsenkäten.

Jätteloka. Foto: MOSTPHOTOS

Djur

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Vita gåäss i inhängnad.

Djur

Information om smittskydd

Regler kring smittskydd och smittor som ska anmälas.

Om oss

Informationsfilmer på flera språk om vaccination mot covid-19

Informationsfilmerna om vaccination mot covid-19 finns att se på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, engelska och svenska.

Dukat bord med vitt porslin och vita servetter.

Samhälle

Lokalhyresstöd till utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker lokalhyran för hyresgäster i branscher drabbade av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för perioden 1 januari - 31 mars. Ansökan öppnar 3 maj.

NYHETER

 • 2021-06-22

  Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 25

  Allmänheten tenderar att bete sig mindre smittsäkert och risken för trängsel ökar vid varmt väder vid vissa platser. Flera...
 • 2021-06-22

  Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 24

  Under vecka 24 har tillsynen utförts på bland annat biografer och ambulerande tivolin. Efterlevnaden bedöms vara fortsatt ...
 • 2021-06-22

  Högre risk för afrikansk svinpest i Skåne – förebyggande arbete viktigt

  Den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest, ASF, drabbar tamgrisar och vildsvin. En ny rapport visar att riskerna fö...