Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Östergötlands län

Advokat Gustav Sandberg (ordinarie)
Advokatfirman Glimstedt
Platensgatan 2
582 20 Linköping
013-129201

Förordnad 2020-05-01

Boka ditt besök hos Glimstedt Linköping, Glimstedt Länk till annan webbplats.

Advokat Åsa Kock (ordinarie)
Advokatfirman Glimstedt
Platensgatan 2
582 20 Linköping
013-129201

Förordnad 2015-05-26

Boka ditt besök hos Glimstedt Linköping, Glimstedt Länk till annan webbplats.

Advokat Sophia Knutsson (ordinarie)
Kihlstedts Advokatbyrå HB
Kungsvägen 54
595 21 Mjölby
0142-185 50

Förordnad 2024-01-24

Advokat Henrik Ringborg (ordinarie)
Kihlstedts Advokatbyrå
Box 136, 601 03 Norrköping
Besöksadress
Södra Promenaden 115
011-200010

Förordnad 2021-07-09

Advokat Sebastian Katsinas (ordinarie)
Advokatfirman Glimstedt
Gamla torget 3
600 42 Norrköping
011-129200
073-3232864

Förordnad 2017-04-12

Boka ditt besök hos Glimstedt Norrköping, Glimstedt Länk till annan webbplats.

Johan Levin (ordinarie)
Levin Juristbyrå
Bredgatan 4
602 21 Norrköping
Mottagning i
Söderköpings kommunhus efter överenskommelse.
011-124999

Förordnad 2015-05-26

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss