Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Undersökning om grundläggande betaltjänster

Vi på Länsstyrelsen Östergötland vill gärna få reda på hur vardagen inom betaltjänstområdet ser ut för just dig. Genom denna enkät får vi en bild över nuläget och samtidigt kunskap om din syn på utvecklingen inom området betaltjänster. 

Enkäten är för tillfället stängd.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Betaltjänststrategi för Östergötlands län

Denna strategi ger en överblick över hur tillgången till grundläggande betaltjänster ser ut i Östergötlands län och presenterar mål och aktiviteter för att se över och förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Inom strategin finns det fyra betaltjänsttillgängligheter: digital, fysisk, geografisk och kunskapsmässig tillgänglighet. Dessa fyra betaltjänsttillgängligheter är formulerade för att skapa en strategi som är medveten om alla de behov och utmaningar som finns i vårt län kopplade till den snabba digitala omställningen vi har sett i samhället, speciellt gällande tillgången till grundläggande betaltjänster.

Länsstyrelsen Östergötlands förra betaltjänststrategi upprättades med en tidsplan som sträckte sig mellan 2019 och 2021. När coronaviruset kom till Sverige i början av 2020 infördes restriktioner i samhället för att begränsa smittan. På grund av restriktionerna har inte alla mål som sattes i förra strategin kunnat genomföras. Betaltjänststrategin från 2022 tar därför vid där den föregående slutade och bygger vidare på aktiviteter som ännu inte blivit genomförda. En förändring är att denna betaltjänststrategi inte är tidsbegränsad, utan gäller tillsvidare. Att inte tidsbegränsa strategin gör den mer flexibel gentemot förändringar som sker i betaltjänstområdet och samhällets allmänna digitala utveckling.


Betaltjänststrategi för Östergötlands län Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande informationsfilmer

Länsstyrelsen ser ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelserna har därför tagit fram en rad instruktionsfilmer som på ett enkelt sätt förklarar hur man laddar ner nödvändiga appar och hur viktiga funktioner som mobilt Bank-ID, internetbanken och Swish fungerar.

Informationsmaterial digitala betalningar

Utöver de instruktionsfilmer som finns tillgängliga på svenska har Länsstyrelserna tagit fram grundläggande manualer för att komma igång med digitala betalningar på egen hand. Manualerna finns att tillgå på 13 olika språk och guidar användarna steg för steg genom processen att ladda ner och börja använda mobilt Bank-ID och Swish. Manualerna finns tillgängliga för användare av både Iphone och Android-telefoner.

Kom igång! Grundläggande manualer på 13 olika språk

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svenska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2023-08-22 13.29
Arabiska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-08-22 13.29
Dari_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-22 13.29
Engelska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Farsi_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-22 13.29
Finska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2021-01-20 12.57
Franska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Kurmanji_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Ryska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2021-01-20 12.57
Spanska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Somali_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Thailandska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-23 09.44
Tigrinya_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.03

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svenska_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-08-22 13.31
Engelska_manual_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-22 13.31
Arabiska_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-08-22 13.31
Dari_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-08-22 13.31
Farsi_manual_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2023-08-22 13.31
Finska_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2023-08-22 13.31
Franska_manual_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-22 13.31
Kurmanji_manual_Android.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2023-08-22 13.31
Ryska_manual_Android.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2023-08-22 13.31
Spanska_manual_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-22 13.31
Somaliska_manual_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2023-08-22 13.31
Thailandska_manual_Android.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2023-08-23 09.44
Tigrinya_manual_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2023-08-22 13.31

Nästa steg! Fördjupning i kortbetalningar

För dig som vill lära dig mer om kortbetalning, internetbank och digitala betalningar finns nedanstående broschyr.
Den finns på 13 olika språk, baserat på de största språkgrupperna i Sverige just nu.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SVENSKA_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Arabiska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Dari_Betaltjanster.pdf Pdf, 1012.6 kB. 1012.6 kB 2021-01-25 08.55
Engelska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Farsi_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-01-25 08.55
Finska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Franska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Ryska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-01-25 08.55
Somaliska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Spanska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Thaila_ndska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-01-25 08.55
Kurmanji_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
TIGRINJA_Betaltjanster.pdf Pdf, 1018.6 kB. 1018.6 kB 2021-01-25 08.55

Tillgången till grundläggande betaltjänster i länet

I kartskiktet nedan visas tillgången till kontantuttag, betalningsförmedling och bibliotek med tillgång till allmän dator . Tillgång till deponering av dagskassa finns ej med.

Blå cirklar symboliserar kontantuttag, röda symboliserar betalningsförmedling och gula symboliserar bibliotek med tillgång till allmän dator.

Definitioner

Kontantuttag

Uttag av kontanter i svenska kronor i uttagsautomat eller över disk/i kassa på bankkontor eller hos ombud.

Ingående serviceformer:

  1. Uttagsautomater – Uttagsautomater som är tillgängliga utan inträdesbiljett till område/lokal
  2. Bankkassa - Möjlighet att ta ut kontanter över disk på bankkontor
  3. Över disk i butik – hos betaltjänstombud (t ex ClearOns ombud och Change groups kontor)

Betalningsförmedling

Möjlighet att betala räkningar med kontanter/kort eller från konto på bankkontor eller hos ombud.

Ingående serviceformer:

  1. Bankkassa med kontanter - Möjlighet att betala räkningar med kontanter i kassan på bankkontor
  2. Bankkassa mot bankkonto/kort - Möjlighet att betala räkningar med kort eller mot konto i kassan på bankkontor (ej kontantbetalning)
  3. Över disk i butik - Möjlighet att betala räkningar över disk hos ombud (t ex ClearOn, Svea Exchange AB och X-change in Sweden AB)

Bibliotek i Östergötland med tillgång till allmän dator och digital handledning

En samhällelig instans som ofta kan erbjuda digitala lösningar är länets alla bibliotek. Många bibliotek kan erbjuda en allmän dator med tillgång till diverse program som underlättar användandet av e-tjänster. Vissa bibliotek erbjuder även olika former av kostnadsfri handledning i digitala ärenden, som att lära sig använda vissa e-tjänster och hur man söker information på internet, men även hur man skapar ett konto på sociala medier. Biblioteken finns utspridda i länet, även på mindre orter, och är ofta tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade personer. Många bibliotek har även så kallad MerÖppet, där man kan nå bibliotekets tjänster utanför ordinarie arbetstid, så som tidiga mornar, sena kvällar och helger. I länken nedan kan du se om just ditt bibliotek har en allmän dator, kan erbjuda handledning i digitala ärenden och är MerÖppet.

Information om bibliotek i Östergötland med tillgång till allmän dator och digital handledning Pdf, 101.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss