Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen instiftar jämställdhetspris

Rapporten Jämställdhetsstrategi Östergötland 2024-2027

I samband med antagandet av en ny länsövergripande strategi för jämställdhet instiftar Östergötlands jämställdhetsråd ett jämställdhetspris.

Vi tror och hoppas att den nya jämställdhetsstrategin kommer att stärka länets jämställdhetsarbete under de kommande åren och särskilt inom de områden som strategin prioriterar. Att ett jämställdhetspris samtidigt lanseras är ett fantastiskt sätt att uppmärksamma aktörer som bidrar till de jämställdhetspolitiska målen, säger Karin Linkhorst och Jenny Linander, jämställdhetsutvecklare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelserna fick 2023 i uppdrag av regeringen att ta fram nya jämställdhetsstrategier för länen.

Den strategi som nu har beslutats i Östergötlands län har fokus på tre av de jämställdhetspolitiska målen: Jämställd makt och inflytande, Jämställd ekonomi samt att Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

I framtagandet av strategin har aktörer från samhällets alla sektorer bjudits in till att delta och Östergötlands jämställdhetsråd kommer att ha ett särskilt ansvar för att tillse att strategin genomförs och följs upp.

Uppmärksamma, hylla och sprida goda insatser

För att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet instiftar Östergötlands jämställdhetsråd ett jämställdhetspris. Priset kommer att delas ut första gången 2025 i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars. Syftet med priset är att uppmärksamma, hylla och sprida goda jämställdhetsinsatser och kommer att gå till en organisation eller person som arbetar aktivt med jämställdhet i länet. Nomineringar kan skickas in under 2024.

I min roll som landshövding ser jag behovet av att varje dag fortsätta arbeta för ett jämställt samhälle. Därför är jag glad över att kunna prioritera jämställdhetsområden som kan skapa skillnad i vardagen och som samtidigt stärker det demokratiska samhället där alla, oavsett kön, har samma möjligheter, säger Carl Fredrik Graf.

Länsstyrelsens förhoppning är att många aktörer i länet kommer välja att ansluta sig till strategin genom att ta fram egna planer för sitt jämställdhetsarbete.

Vi på länsstyrelsen erbjuder olika former av stöd till de som ansluter sig. Främst i form av kompetensutveckling, forum för samverkan och metodutveckling samt uppföljning av läget i länet, säger Karin Linkhorst och Jenny Linander, jämställdhetsutvecklare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Östergötlands jämställdhetsråd

Östergötlands jämställdhetsråd leds av Landshövding Carl Fredrik Graf och har funnits i länet sedan 2019. Ledamöter är chefer och ledare för myndigheter, kommuner, regionen, civilsamhällesorganisationer samt näringslivet i Östergötland.

Östergötlands jämställdhetsråd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss