Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera. Vi skickar även många av våra förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20201130 Yttrande över Boverkets rapport om Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror.pdf 202.2 kB 2021-02-25 14.45
201110 Yttrande avseende Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende.pdf 165.7 kB 2020-11-25 09.25
201002 Yttrande över Statens Jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar.pdf 269.4 kB 2020-10-05 15.32
201002 Yttrande över ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin.pdf 306.3 kB 2020-10-05 15.31
2020-09-27 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider.pdf 307.8 kB 2020-09-29 08.49
200525 Svar på kort remiss om ändringar i djurskydds- och djurhälsopersonalföreskrifter SJV dnr 5.2.16 – 08054-2020..pdf 136.3 kB 2020-07-07 09.59
200611 Svar på remiss om nya Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020-xx) om offentlig djurskyddskontroll (saknr L44).pdf 161 kB 2020-07-07 09.01
200527 Förvaltning eller djurförsök med vilda djur (Rapport 2019-19).pdf 282.6 kB 2020-07-07 08.58
200323 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till jakttidsöversyn 2019,2020 paket 2 (NV-08122-18).pdf 199.5 kB 2020-07-07 08.53
200424 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till vägledning om tillämpning av 26 § artskyddsförordningen.pdf 185.6 kB 2020-07-07 08.50
Yttrande SOU 2019-67 Hållbar terrängkörning.pdf 234.1 kB 2020-06-18 13.59
200605 SOU 2020-7 Brott mot djur - Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem.pdf 178.7 kB 2020-06-08 11.44
Yttrande över förslag till författningsändringar med allmänna regler för verksamheter som hanterar avfall.pdf 134.7 kB 2020-06-08 07.49
2020-05-19 Yttrande över remiss om promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020-6).pdf 159.7 kB 2020-06-03 15.07
Yttrande Hållbar slamhantering Länsstyrelsen Östergötland.pdf 377.9 kB 2020-05-20 10.03
20200507 Yttrande SOU 2019-64 om Nya regler för skolor med konfessionell inriktning .pdf 445.8 kB 2020-05-11 11.36
20200430 Yttrande SOU 2019-56 om Idéburen välfärd.pdf 440 kB 2020-05-11 11.35
Yttrande över nytt regelverk för handeln med utsläppsrätter.pdf 142.2 kB 2020-05-08 08.45
Yttrande över Näringsdepartementets förslag till en anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion (N2019-02272-RS).pdf 164.2 kB 2020-04-17 08.15
Yttrande över förslag om tillfälliga föreskrifter om utbildning för väktare och skyddsvakter.pdf 177.4 kB 2020-04-08 10.03
Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens remiss Övervakningsprogram 2020(12166560).pdf 228.3 kB 2020-04-03 10.02
Yttrande över ändringar i föreskrifterna om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna (dnr 19-26092).pdf 144.1 kB 2020-03-24 14.07
Yttrande över promemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27).pdf 128.4 kB 2020-03-10 14.49
Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till jakttidsöversyn 20192020 paket 1 (NV-08122-18).pdf 185.4 kB 2020-02-18 09.14

Kontakt