Pressrum

Vi på Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgare och medier. Webbplatsen och våra nyheter ger dig möjlighet till insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns. Dessutom skickar vi riktade pressmeddelanden till media.

Nyheter och pressmeddelanden 

Bakom varje pressmeddelande finns minst en kontaktperson som kan ge ytterligare information.

Pressbilder

Länsstyrelsens pressbilder får användas fritt vid rapportering om Länsstyrelsen och vår verksamhet.  

Länsstyrelsen Östergötlands kalender

I kalendern listas olika aktiviteter som rör vår verksamhet.

Diarium

I vårt diarium registreras dagligen nya beslut samt ärenden och handlingar i pågående ärenden.

Länsstyrelsen Östergötland är ett skyddsobjekt med avbildningsförbud. Avbildning av Länsstyrelsens lokaler är därför inte tillåtet. En avbildning kan exempelvis vara foto, film eller skiss. Det finns dock delar av Länsstyrelsens lokaler som kan undantas från avbildningsförbudet för personer som samverkar med Länsstyrelsen, till exempel journalister i samband med intervjuer.

Exteriört handlar det om huvudentrén och entrén mot Kungsträdgården med omfattning enligt bilderna nedan:

Exteriörbilder av Länsstyrelsens kontorsbyggnad.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss