Pressrum

Vi på Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgare och medier. Webbplatsen och våra nyheter ger dig möjlighet till insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns. Dessutom skickar vi riktade pressmeddelanden till media.

Nyheter och pressmeddelanden 

Bakom varje pressmeddelande finns minst en kontaktperson som kan ge ytterligare information.

Pressbilder

Länsstyrelsens pressbilder får användas fritt vid rapportering om Länsstyrelsen och vår verksamhet.  

Länsstyrelsen Östergötlands kalender

I kalendern listas olika aktiviteter som rör vår verksamhet.

Facebook Länk till annan webbplats.

Instagram Länk till annan webbplats.

Youtube Länk till annan webbplats.

Följ oss i våra sociala medier. Länsstyrelsen kommunicerar idag i flera olika kanaler.

Diarium

I vårt diarium registreras dagligen nya beslut samt ärenden och handlingar i pågående ärenden.

Kontakt