Pressrum

Vi på Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgare och medier. Webbplatsen och våra nyheter ger dig möjlighet till insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Nyheter och pressmeddelanden 

Bakom varje pressmeddelande finns minst en kontaktperson som kan ge ytterligare information. 

Länsstyrelsen Östergötlands kalender

I kalendern listas olika aktiviteter som rör vår verksamhet.

Facebook Länk till annan webbplats.

Instagram Länk till annan webbplats.

Youtube Länk till annan webbplats.

Twitter Länk till annan webbplats.

Följ oss i våra sociala medier. Länsstyrelsen kommunicerar idag i flera olika kanaler.

Diarium

I vårt diarium registreras dagligen nya beslut samt ärenden och handlingar i pågående ärenden.

Pressbilder


Landshövding Carl Fredrik Graf / Foto Länsstyrelsen Östergötland

Ann Holmlid

Länsråd Ann Holmlid / Foto: Länsstyrelsen Östergötland


Annsofie Bondesson, kansli- och kommunikationschef / Foto Länsstyrelsen Östergötland


Erica Lindberg, chef Ekonomifunktionen / Foto Länsstyrelsen Östergötland


Jonas Källming, chef lantbruksenheten / Foto Länsstyrelsen Östergötland


Jörgen Dahlin, länsfiskekonsulent / Foto Länsstyrelsen Östergötland

Kontakt