Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Motala Ströms vattenvårdsförbund

Motala Ströms Vattenvårdsförbund är ett samordnat recipientkontrollförbund vars medlemmar utgör olika verksamhetsutövare med påverkan på vattenmiljön. Förbundet har ett rullande kontrollprogram som tagits fram i samråd med Länsstyrelsen.

Motala Ströms Vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Östergötlands Luftvårdsförbund

Östergötlands Luftvårdsförbund bildades 1988 och är idag en sammanslutning av drygt 30 företag, myndigheter och andra intressenter i Östergötland som påverkar luftmiljön samt vill verka för förbättrad luftmiljö.

Förbundet bedriver övervakning av luftföroreningar och hur de påverkar miljön. Det är medlemmarna som finansierar provtagningarna. En grundtanke med förbundets verksamhet är att gemensam luftkontroll ska bli billigare än om varje medlem var för sig genomför den i egen regi. Dessutom blir det samlade resultatet mycket lättare att överblicka och administreras.

Ett medlemskap ger tyngd åt företagets miljöprofil. Dessutom ger ett medlemskap tillgång till underlag som kan användas i företagets miljörapportering. Ett medlemskap ger också möjligheten att få en god uppfattning om tillståndet i luftmiljön, vilket behövs för att ta fram och genomföra åtgärder som kan förbättra miljön.

Östergötlands Luftvårdsförbund delar nu webbplats med luftvårdsförbunden i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.

Luftvårdsförbunden i sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss