Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Motala Ströms vattenvårdsförbund

Motala Ströms Vattenvårdsförbund är ett samordnat recipientkontrollförbund vars medlemmar utgör olika verksamhetsutövare med påverkan på vattenmiljön. Förbundet har ett rullande kontrollprogram som tagits fram i samråd med Länsstyrelsen.

Motala Ströms Vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Östergötlands Luftvårdsförbund bildades 1988 och är idag en sammanslutning av drygt 50 företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter i Östergötland som påverkar luftmiljön samt vill verka för förbättrad luftmiljö.

Förbundet bedriver övervakning av luftföroreningar och hur de påverkar miljön. Det är medlemmarna som finansierar provtagningarna. En grundtanke med förbundets verksamhet är att gemensam luftkontroll ska bli billigare än om varje medlem var för sig genomför den i egen regi. Dessutom blir det samlade resultatet mycket lättare att överblicka och administreras.

Ett medlemskap ger tyngd åt företagets miljöprofil. Dessutom ger ett medlemskap tillgång till underlag som kan användas i företagets miljörapportering. Ett medlemskap ger också möjligheten att få en god uppfattning om tillståndet i luftmiljön, vilket behövs för att ta fram och genomföra åtgärder som kan förbättra miljön.

Östergötlands luftvårdsförbunds styrelse 2020.

Namn

Post

Organisation

Jonas Källming

Ordförande

Länsstyrelsen

Marie Eriksson

Vice ordförande

Nordic Brass Gusum AB

Oskar Klingvall

Sekreterare

Länsstyrelsen

Joan Hanström

Kassör

Länsstyrelsen

Kristina Appleby

Ledamot

Tekniska Verken AB

Stina Söderlund

Ledamot

Skogsstyrelsen

Lars Johansson

Ledamot

BillerudKorsnäs AB

Sara Johansson

Ledamot

Linköpings kommun

Helen Karlsson

Ledamot

Arbets- och miljömedicinskt centrum

Kristina Nylen

Suppleant

Länsstyrelsen

Mats Holm

Suppleant

Skogsstyrelsen

Erik Rilegård

Suppleant

E.ON Sverige AB

Ulrika Bark Andersson

Suppleant

Mjölby-Svartådalen Energi

Lars Ljungström

Suppleant

Freudenberg

Per Leanderson

Suppleant

Arbets- och miljömedicinskt centrum

Sofie Axmacher

Suppleant

Norrköpings kommun

 • BillerudKorsnäs Sweden AB
 • Boxholms kommun
 • Danagård Litho AB
 • E.ON Värme Sverige AB
 • Egendomsnämnden i Linköpings stift
 • Finspångs kommun
 • Finspångs Tekniska Verk AB
 • Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
 • Graphic Packaging International Sweden AB, Fiskeby Board AB
 • Helikopterflottiljen Malmen, Linköping
 • Holmen Paper AB
 • HTC Cleaning Technology AB
 • Jernbro Industrial Services AB
 • Kinda kommun Landstinget i Östergötland
 • Lantmännen Agroetanol AB
 • Leca Sverige AB (tidigare Saint-Gobain Sweden AB)
 • Linköpings kommun
 • Linköpings kyrkliga samfällighet
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Mjölby kommun
 • Mjölby-Svartådalen
 • Energi AB
 • Motala kommun
 • Nordic Brass Gusum AB
 • Norrköpings kommun
 • Ovako Bar AB
 • Ravago Building Solutions Nordic AB (f.d DOW AB)
 • Renall AB
 • Rindi Vadstena AB
 • Saab AB verksamhet Tannefors
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB
 • Skogsstyrelsen
 • Sofidel Sweden AB Kisa (verksamhet Långasjönäs)
 • Söderköpings kommun
 • Södra Skog Region Öst
 • Tekniska Verken i Linköping AB
 • Toyota Material Handling Europe AB, verksamhet BT Mjölby
 • Trafikverket Region Öst
 • Trinseo Sverige AB (f.d.Styron Sverige AB)
 • Vadstena kommun
 • Valdemarsviks kommun
 • Vattenfall AB Heat Nordic, verksamhet Motala
 • Vattenfall Services Nordic AB, verksamhet Kimstad
 • Weber (Weber Gärstad), Lättklinkerfabriken i Linköping)
 • Väderstad-Verken AB
 • Ydre kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Ödeshög kommun

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland