Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Motala Ströms vattenvårdsförbund

Motala Ströms Vattenvårdsförbund är ett samordnat recipientkontrollförbund vars medlemmar utgör olika verksamhetsutövare med påverkan på vattenmiljön. Förbundet har ett rullande kontrollprogram som tagits fram i samråd med Länsstyrelsen.

Motala Ströms Vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Östergötlands Luftvårdsförbund

Östergötlands Luftvårdsförbund bildades 1988 och är idag en sammanslutning av drygt 30 företag, myndigheter och andra intressenter i Östergötland som påverkar luftmiljön samt vill verka för förbättrad luftmiljö.

Förbundet bedriver övervakning av luftföroreningar och hur de påverkar miljön. Det är medlemmarna som finansierar provtagningarna. En grundtanke med förbundets verksamhet är att gemensam luftkontroll ska bli billigare än om varje medlem var för sig genomför den i egen regi. Dessutom blir det samlade resultatet mycket lättare att överblicka och administreras.

Ett medlemskap ger tyngd åt företagets miljöprofil. Dessutom ger ett medlemskap tillgång till underlag som kan användas i företagets miljörapportering. Ett medlemskap ger också möjligheten att få en god uppfattning om tillståndet i luftmiljön, vilket behövs för att ta fram och genomföra åtgärder som kan förbättra miljön.

 • Bewi Insulation
 • BillerudKorsnäs Sweden AB
 • Danagård Litho AB
 • E.ON Värme Sverige AB
 • Finspångs Tekniska Verk
 • Fiskeby Board AB
 • Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
 • Försvarsmakten
 • Holmen Paper Braviken
 • Jernbro Industrial Services AB
 • Lantmännen Agroetanol AB
 • Linköpings domkyrkopastorat
 • Länsstyrelsen
 • Mjölby-Svartådalen Energi AB
 • Nordic Brass Gusum AB
 • Ovako Bar AB
 • Prästlönetillgångarna i Linköpings Stift
 • Region Östergötland
 • Renall AB
 • Saab AB
 • Siemens Energy AB
 • Skogsstyrelsen
 • Sofidel Sweden AB
 • Solör Bioenergi Öst AB
 • Södra Skogsägarna
 • Tekniska verken i Linköping AB
 • Toyota Material Handling Europe AB
 • Trafikverket
 • Trinseo Sverige AB
 • Vattenfall AB Heat Nordic
 • Väderstad AB

Ordinarie styrelsemedlemmar

Namn

Organisation

Ordförande, Jonas Källming

Länsstyrelsen

Kerstin Frid

Skogsstyrelsen

Marie Eriksson

Nordic Brass Gusum AB

Lars Johansson

BillerudKorsnäs AB

Helen Karlsson

Region Östergötland,

Arbets och miljömedicinskt centrum

Anna Sköld

Tekniska verken i Linköping AB


Suppleanter

Namn

Organisation

Ulrika Kraft Stenlund

Skogsstyrelsen

Lars Ljungström

Freudenberg Home and

Cleaning Solutions AB

Romana Vanickova

Fiskeby Board AB

Per Leandersson

Region Östergötland,

Arbets och miljömedicinskt centrum

Romel Makdessi

  E.on Energiinfrastruktur AB

Kristina Nyhlén

Länsstyrelsen

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland