Anmäl bristande djurhållning

Om du anser att ett djur far illa, eller att djurhållningen är bristfällig bör du kontakta Länsstyrelsen. Du kan göra ditt klagomål genom att mejla, ringa eller skicka brev till oss. Du kan vara anonym när du anmäler via telefon. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Följande uppgifter bör lämnas vid anmälan

  • Namn och adress till den person som har hand om djuren
  • Var djuren finns
  • Eventuell vägbeskrivning
  • Vilket eller vilka djurslag som anmälan gäller
  • På vilket sätt djuren far illa
  • Om möjligt uppgifter om antal djur, när missförhållandena uppdagats, hur de iakttagits eller andra uppgifter som är viktiga för länsstyrelsen att känna till

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare via Länsstyrelsen Östergötlands telefonväxel 010-223 50 00 om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att komma med ett klagomål eller om du har frågor som rör djurhållning.

Telefon

Länsstyrelsen Östergötlands servicetelefon för djurskydd gällande samtliga djurslag och lagen om tillsyn över hund och katt: 010-223 51 44.

Servicetelefonen har telefontid mellan klockan 09.00-12.00. Akuta ärenden utanför kontorstid (kvällar och helger) hänvisas till polisen på telefonnummer 114 14.

Djurskyddshandläggare kan nås via Länsstyrelsens växel vardagar under kontorstid.

E-post

Om du inte vill vara anonym kan du skicka meddelande direkt till e-postadress ostergotland@lansstyrelsen.se

E-postbrevlådan kontrolleras alla helgfria vardagar av våra djurskyddshandläggare.

Brev

Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping

Om du vill vara anonym

Alla uppgifter som inkommer till länsstyrelsen är offentliga handlingar. Dessa har alla rätt att ta del av. Vid anmälan över telefon skrivs en tjänsteanteckning i ärendet. Även detta blir en offentlig handling.

Vill du vara anonym är det därför viktigt att du inte uppger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter. Du kan heller inte lämna kontaktuppgifter och sedan be om att få vara anonym. Vill du vara helt säker på att vara anonym är telefon eller brev det bästa alternativet.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på:

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tänk på följande:

  • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den som anmälan gäller, eller någon annan.
  • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.
  • Om du skickar din anmälan via e-post så syns avsändaradressen.
  • Skydda ditt telefonnummer om du vill vara anonym när du ringer genom att slå #31# följt av ditt telefonnummer.

Lagen om tillsyn av hund och katt

Ärenden som rör hundar som orsakar skada eller avsevärd olägenhet utreds av Länsstyrelsen och handläggs förvaltningsrättsligt utifrån lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen).

Länsstyrelsen ska utreda om det är befogat att förelägga om någon åtgärd för att förebygga att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet (koppeltvång, munkorg etc.). Länsstyrelsen kontrollerar också om en hundägare förekommer i tidigare anmälningar samt om hundägaren har registrerat sin hund och sitt ägarskap i Jordbruksverkets hundregister, vilket är ett krav enligt tillsynslagen.

Anmälan om djur som stör

Klagomål på djurhållning i form av skällande hundar, hästallergener och andra störningar från djurhållning handläggs av din kommun.

 

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Lösspringande djur

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Avlivat skadat/sjukt tamdjur med okänd ägare

Länsstyrelsen

Stulna djur

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Vilda djur som far illa

Polisen

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss