Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Beslut kopplade till lagen fattas av Länsstyrelsen. Sådana beslut kan innebära exempelvis att en hund måste ha koppel eller bära munkorg. Ibland kan beslutet också innebära att djuret omhändertas, vilket då verkställs av Länsstyrelsen.

Lagen om tillsyn över hundar och katter Länk till annan webbplats.

Anmäl till polisen om du blivit utsatt för brott

Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla detta till Polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen. Du kan göra en anmälan till Polisen genom att besöka en polisstation eller via telefon 114 14. Vid akuta fall ring 112.

Viktigt att veta för dig som har hund eller katt

Ägaren har ansvar

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet.

Med avsevärd olägenhet menas olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen. Ju mindre allvarligt ett problem är, desto oftare måste det förekomma för att anses vara en avsevärd olägenhet.

Bortsprungen hund eller katt

Anmäl bortsprungen eller upphittad hund eller katt till polisen på telefon 114 14 eller via Polisens e-tjänst.

Polisanmälan på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Hundar ska vara märkta och registrerade

Hundar som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering, och registrerade på en ägare i Jordbruksverkets hundregister.

Hundregistret på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hundar som förföljer vilt utanför organiserad jakt

Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området (eller dess företrädare) där den lösa hunden befinner sig har rätt att ta hand om hunden under tiden hen försöker hitta ägaren. Om ingen ägare hittas ska jakträttshavaren eller dess företrädare kontakta Länsstyrelsen. Utanför kontorstid ska polisen kontaktas.

Under perioden 1 mars – 20 augusti är kraven ännu hårdare. Då kan en hund komma att omhändertas om den springer lös i skog och mark, även om den inte driver eller förföljer vilt.

Övergivna eller förvildade katter

Om du misstänker att en katt är övergiven bör du försöka hitta ägaren. Om du inte kan få tag i ägaren kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. Om katten ska skjutas inom tätbebyggt område krävs (avlossnings-)tillstånd från Polisen.

Telefon
Vår servicetelefon för djurskydd och lagen om tillsyn över hund och katt

010-223 51 44

Djurskyddshandläggarna har telefontid mellan klockan 9.00-12.00. Akuta ärenden utanför kontorstid (kvällar och helger) hänvisas till polisen på telefonnummer 114 14.

E-post
Om du inte vill vara anonym kan du skicka meddelande direkt till e-postadress ostergotland@lansstyrelsen.se

E-postbrevlådan kontrolleras alla helgfria vardagar av våra djurskyddshandläggare.

Brev
Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping

Fax
013-10 31 81


Webbanmälan


Ange en adress eller vägbeskrivning
I vilken kommun finns djuret/djuren? * (obligatorisk)
I vilken kommun finns djuret/djuren?Djurslag och signalement

Beskriv hur många djur din anmälan gäller och om det finns fler djur hos djurhållaren

Ge gärna information om tillgång till foder och vatten, hull, skaderisker, allmäntillstånd, om djuret har fått veterinärvård. Var tydlig i om det gäller en eller flera brister. Tänk på att vara utförlig i din beskrivning så att ärendet kan prioriteras på rätt sätt.

Om ja, beskriv hur nära du har varit djuret.


Beskriv hur länge bristerna har pågått och om du har sett dem vid flera tillfällen?

Exempelvis när brukar djurhållaren vara hemma, aggressiv djurägare, om portkod behövs

Denna ruta är frivillig men det kan underlätta för Länsstyrelsen att kunna komma i kontakt med uppgiftslämnaren inför en eventuell kontroll. Tänk på att om du vill vara anonym är telefon eller brev det bästa alternativet

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Kontakt