Anmäl bristande djurhållning

Om du anser att ett djur far illa, eller att djurhållningen är bristfällig bör du kontakta Länsstyrelsen.

Följande uppgifter bör lämnas vid anmälan:

  • Namn och adress till den person som har hand om djuren
  • Var djuren finns
  • Eventuell vägbeskrivning
  • Vilket eller vilka djurslag som anmälan gäller
  • På vilket sätt djuren far illa
  • Om möjligt uppgifter om antal djur, när missförhållandena uppdagats, hur de iakttagits eller andra uppgifter som är viktiga för länsstyrelsen att känna till.

Om du vill vara anonym

Alla uppgifter som inkommer till länsstyrelsen är offentliga handlingar. Dessa har alla rätt att ta del av. Vid anmälan över telefon skrivs en tjänsteanteckning i ärendet. Även detta blir en offentlig handling.

Vill du vara anonym är det därför viktigt att du inte uppger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter. Du kan heller inte lämna kontaktuppgifter och sedan be om att få vara anonym. Vill du vara helt säker på att vara anonym är telefon eller brev det bästa alternativet.

Tänk på följande:

  • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den som anmälan gäller, eller någon annan.
  • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.
  • Om du skickar din anmälan via e-post så syns avsändaradressen.

Telefon

Vår servicetelefon för djurskydd och lagen om tillsyn över hund och katt: 010-223 51 44.

Servicetelefonen har telefontid mellan klockan 09.00-12.00. Akuta ärenden utanför kontorstid (kvällar och helger) hänvisas till polisen på telefonnummer 114 14.

Djurskyddshandläggare kan nås via Länsstyrelsens växel vardagar under kontorstid.

E-post

Om du inte vill vara anonym kan du skicka meddelande direkt till e-postadress ostergotland@lansstyrelsen.se

E-postbrevlådan kontrolleras alla helgfria vardagar av våra djurskyddshandläggare.

Brev

Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping

Fax

013-10 31 81

Webbanmälan


Ange en adress.
I vilken kommun finns djuret/djuren? * (obligatorisk)
I vilken kommun finns djuret/djuren?Djurslag och signalement

Beskriv hur många djur din anmälan gäller och om det finns fler djur hos djurhållaren

Ge gärna information om tillgång till foder och vatten, hull, skaderisker, allmäntillstånd, om djuret har fått veterinärvård. Var tydlig i om det gäller en eller flera brister. Tänk på att vara utförlig i din beskrivning så att ärendet kan prioriteras på rätt sätt.

Om ja, beskriv hur nära du har varit djuret. Bifoga gärna bilder eller filmer längre ned i anmälan.


Beskriv hur länge bristerna har pågått och om du har sett dem vid flera tillfällen?

Exempelvis när brukar djurhållaren vara hemma, aggressiv djurägare, om portkod behövs

Tänk på att om du vill vara anonym är telefon eller brev det bästa alternativet. Denna ruta är frivillig men det kan underlätta för Länsstyrelsen att kunna komma i kontakt med uppgiftslämnaren inför en eventuell kontroll.

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Lagen om tillsyn av hund och katt

Från och med den 1 juni 2018 är det länsstyrelserna som ansvarar för flera av de djuruppgifter Polismyndigheten (Polisen) haft ansvar för. I stora drag innebär förändringen att länsstyrelserna tar över den praktiska delen när djur omhändertas och fattar beslut rörande lagen om tillsyn av katter och hundar. Det innebär bland annat att vi hämtar djuren och har ansvar för försäljning och eventuell avlivning. Syftet med förändringen är att renodla Polisens arbete.

Det finns dock en del uppgifter länsstyrelserna inte kommer att ta över efter den 1 juni. I alla ärenden där man upplever sig att ha blivit utsatt för ett brott är det fortfarande Polisen som ska kontaktas. Även alla ärenden utanför kontorstid hanteras av Polisen, samt till exempel en bortsprungen hund/katt som även fortsättningsvis kommer att ses som hittegods och hanteras hos Polisen.

Anmälan om djur som stör

Klagomål på djurhållning i form av skällande hundar, hästallergener och andra störningar från djurhållning, handläggs av din kommun.

Kontakt