Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsöverskridande möte om utvecklingen i stråket Karlstad-Örebro

Bild på Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande i Örebro, Erik Evestam, ordförande regionala utvecklingsnämnden i region Värmland och landshövding Lena Rådström Baastad.

Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande i Örebro, tillsammans med Erik Evestam, ordförande regionala utvecklingsnämnden i region Värmland och landshövding Lena Rådström Baastad.

I förra veckan bjöd landshövding Lena Rådström Baastad tillsammans med regionledningarna i Örebro och Värmland in till det länsöverskridande mötet ”Utveckling i stråket Karlstad-Örebro”. Området mellan Karlstad och Örebro ligger mitt emellan huvudstäderna Oslo och Stockholm och utgör ett viktigt tillväxtstråk. Ett samarbete över länsgränserna handlar om att öka både attraktionskraft, tillväxt, säkerhet och välfärd i området. Här finns bland annat ett stort antal aktörer som verkar inom totalförsvaret och vars verksamheter expanderar kraftigt.

Viktigt initiativ som tar oss framåt

Länsråd Anna Olofsson ledde samtalen under dagen.

Syftet med mötet var att presentera vad som är på gång i stråket Karlstad-Örebro samt diskutera hur vi kan utveckla och stärka vår samverkan ytterligare. Under mötet enades vi om att formalisera ett fortsatt samarbete som ska bidra till utvecklingen av stråket mellan Karlstad och Örebro, säger Anna Olofsson.

Med under dagen var representanter från Försvarsmakten, länens regionledningar, kommunledningar, universitet, representanter för försvarsindustrin och länsstyrelser.

Länsråd Anna Olofsson tillsammans med Magnus Tillby, chef för Försvarsmaktens tele och informationssystemsförband (FMTIS)

Länsråd Anna Olofsson tillsammans med Magnus Tillby, chef för Försvarsmaktens tele och informationssystemsförband (FMTIS).

Från ord till handling

Landshövdingen, som även är chef för det Mellersta civilområdet, berättade om hur återuppbyggnaden av det civila försvaret fortskrider och vad som är på agendan just nu. Hon underströk att vi nu behöver gå från ord till handling och lyfte specifikt krigsorganisation, krigsplacering och värdlandsstöd som aktuella områden som vi behöver hantera tillsammans.

Styrkan i vårt totalförsvar bygger på vår grundläggande förmåga och vilka samlade resurser vi har. En samverkan kring utvecklingen av stråket mellan Karlstad och Örebro är en viktig pusselbit i detta arbete, säger Lena Rådström Baastad.

Bild på landshövding Lena Rådström Baastad tillsammans med Georg Andrén, landshövding i Värmlands län

Landshövding Lena Rådström Baastad tillsammans med Georg Andrén, landshövding i Värmlands län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss