Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sju lodjur får skjutas i licensjakten 2024

lodjur, illustration

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter lodjur i Örebro län. Totalt får högst sju lodjur, varav högst tre vuxna honor, fällas inom länet under licensjakten som äger rum i mars månad 2024.

Länsstyrelsen i Örebro län bedömer att det finns utrymme för en begränsad licensjakt på sju lodjur. Myndigheten har tagit hänsyn till inventering av lodjur och att stammen fortsatt har en gynnsam bevarandestatus. Länets viltförvaltningsdelegation har deltagit i samråd inför Länsstyrelsen beslut om licensjakt efter lo.

Lodjursjakten startar den 1 mars och varar som längst till och med den 31 mars 2024. Under perioden den 1–14 mars får fyra lodjur fällas inom det södra jaktområdet och tre lodjur i det norra jaktområdet, där väg E18/E20 är gräns mellan jaktområdena. Jakten avslutas då det totala antalet lodjur, alternativt tre vuxna honor, har skjutits. Om lodjuren inte fälls under denna period får återstående lodjur jagas i hela länet under perioden den 15–31 mars.

Högst tre honor får fällas av det totala antalet sju lodjur. En gräns på högst tre vuxna honor har lagts in eftersom antalet honor har stor påverkan på populationens tillväxt/antal ungar som föds. Hänsyn har tagits till att inventeringsresultatet ökat något jämfört med året innan, från 8,5 till 9,5 familjegrupper (hona med ungar) i Örebro län, vilket motsvarar ungefär 47 respektive 52 lodjur. Lodjurspopulationen i Örebro län ligger över den fastställda miniminivån på sju föryngringar, vilket motsvarar ungefär 39 lodjur.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, såväl nationellt, som i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka
1 420 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus (870 lodjur).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss