Bergaskogen

Bergaskogen är ett kommunalt reservat.

Bergaskogen är ett skogsområde strax norr om Fjugesta, som omfattar både öppna och slutna miljöer. På tidigare ängsmark växer lövträd som ek och hassel. I väster finns ett barrskogsområdet. Syftet med reservatet är att öka friluftslivet samt sprida kunskap om den biologiska mångfalden.

Lekebergs kommun www.lekeberg.selänk till annan webbplats

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • göra åverkan på levande eller döda träd,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • göra upp eld annat än på angivna platser,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • att utan särskilt tillstånd framföra motordrivet fordon,
  • ridning och cykelåkning får inte ske på anlagda stigar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Lekebergs kommun sköter reservatet

E-post till Lekebergs kommun

Telefon 0585-487 00

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 2006
Areal: 22,3 hektar
Markägare: Lekebergs kommun
Reservatsbildare: Lekebergs kommun
Förvaltare: Lekebergs kommun