Författningar

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Norrbottens författningssamling

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2018.pdf 1.9 MB 2018-06-05 08.13
2 A 1 Beslut om föreskrifter som reglerar skotertrafiken Saivomuotka.pdf 1.9 MB 2018-06-04 10.45
3 A 2 Föreskrifter som reglerar skotertrafiken i Kirunafjällen.pdf 34.9 kB 2018-06-04 10.45
4 A 3 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun (dnr 523-2349-18).pdf 1.1 MB 2018-06-04 10.45
5 A 4 Beslut om bildande av naturreservatet Åkerby i Boden kommun (dnr 511-15974-17).pdf 38.4 kB 2018-06-04 10.45
6 A 5 Beslut om bildande av naturreservatet Mi-esvaara i Gällivare och Kiruna kommuner (511-10987-16).pdf 39 kB 2018-06-04 10.45
7 A 6 Beslut om bildande av naturreservatet Ne-nävuoma i Pajala kommun (dnr 511-14100-17).pdf 38.8 kB 2018-06-04 10.45
8 A 7 Beslut om bildande av naturreservatet Snöberget i Luleå kommun (dnr 511-13100-17).pdf 38.8 kB 2018-06-04 10.45
9 A 8 Beslut om bildande av naturreservatet Sö-rilandhuvudet i Luleå kommun (dnr 511-197-18).pdf 38.5 kB 2018-06-04 10.45
10 A 9 Beslut om bildande av naturreservatet Tjuorre-Biessetjåhkkå i Arjeplog kommun (dnr 511-13986-17).pdf 39 kB 2018-06-04 10.45
11 A 10 Beslut om reglering av skotertrafik mellan Björkliden och gränsen mot Norge i Kiruna kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
12 A 11 Beslut om reglering av skotertrafik söder om Torneträsk i Kiruna kommun.pdf 1.9 MB 2018-06-04 10.45
13 A 12 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
13 A 12 Bilaga.pdf 1.7 MB 2018-06-04 10.45
14 A 13 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun.pdf 3.4 MB 2018-06-04 10.45
15 A 14 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun.pdf 1.2 MB 2018-06-04 10.45
16 A 15 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf 919.2 kB 2018-06-04 10.45
17 A 16 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 3.5 MB 2018-06-04 10.45
19 A 18 karta.pdf 3 MB 2018-06-04 10.45
19 A 18 om reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokk kommun.pdf 3 MB 2018-06-04 10.45
20 A 19 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf 770.4 kB 2018-06-04 10.45
21 A 20 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.pdf 131.5 kB 2018-06-04 10.45
22 A 21 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom delar av Gällivare kommun.pdf 6.2 MB 2018-06-04 10.45
22 A 21 karta område 1.pdf 2.9 MB 2018-06-04 10.45
22 A 21 karta område 2.pdf 3.4 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokks kommun.pdf 9.1 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 karta område 1.pdf 4.5 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 karta område 2.pdf 4.6 MB 2018-06-04 10.45
24 A 23 Bilaga.pdf 4.2 MB 2018-06-04 10.45
24 A 23 Föreskrifter för reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokks kommun, Njunjes.pdf 4.3 MB 2018-06-04 10.45
25 A 24 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun, Råstojaure.pdf 3.5 MB 2018-06-04 10.45
25 A 24 karta.pdf 3.4 MB 2018-06-04 10.45
26 A 25 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
26 A 25 Karta.pdf 1.7 MB 2018-06-04 10.45
27 A 26 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 3.2 MB 2018-06-04 10.45
27 A 26 karta.pdf 3.2 MB 2018-06-04 10.45
28 A 27 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
28 A 27 karta.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
29 A 28 Tillsyn över hundar och katter.pdf 86.2 kB 2018-12-11 11.26
31 A 30 Förlängning av interimistiskt förbudsområde på Mannöskä-ret, Lill-Mannöhällan, Stor-Mannöhällan samt Kunoöhäl-lan i Luleå kommun .pdf 21.6 kB 2018-12-11 11.48
32 A 31 Bildande av naturreservatet Korptjärnbergen i Bodens kommun .pdf 29 kB 2018-12-11 11.48
33 A 32 Bildande av naturreservatet Tallinsudden i Luleå kommun .pdf 29.2 kB 2018-12-11 11.48
34 A 33 Utökning av naturreservatet Torrbergstjärn i Piteå kommun.pdf 26.7 kB 2018-12-11 11.49
37 A 36 Ändring i föreskrifter 25 FS 201632 kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt .pdf 739.6 kB 2018-12-11 11.55
38 A 37 Bildande av naturreservatet Granträsk i Arvidsjaur kommun .pdf 28.7 kB 2018-12-11 11.55
38 A 37 bilaga 1.pdf 1.9 MB 2018-12-11 11.55
38 A 37 bilaga 2.pdf 1 MB 2018-12-11 11.55
39 A 38 Bildande av naturreservatet Karhu pakura i Kiruna kommun .pdf 28.7 kB 2018-12-11 11.55
39 A 38 Bilaga 1.pdf 1.6 MB 2018-12-11 11.55
39 A 38 karta bilaga 2.pdf 930.4 kB 2018-12-11 11.56
40 A 39 Bildande av naturreservatet Markkatieva i Kiruna kommun .pdf 29.1 kB 2018-12-11 11.56
40 A 39 bilaga 1.pdf 2 MB 2018-12-11 12.36
40 A 39 karta bilaga 2.pdf 720.7 kB 2018-12-11 12.38
41 A 40 Bildande av naturreservatet Rönsmyran i Överkalix kommun .pdf 29.2 kB 2018-12-11 12.38
41 A 40 karta bilaga 1.pdf 2.2 MB 2018-12-11 12.38
41 A 40 karta bilaga 3.pdf 602.7 kB 2018-12-11 12.38
42 A 41 Bildande av naturreservatet Storberget-Laver i Kiruna kommun .pdf 28.5 kB 2018-12-11 12.39
42 A 41 karta Bilaga 1.pdf 6.9 MB 2018-12-11 12.39
42 A 41 karta Bilaga 2.pdf 678.8 kB 2018-12-11 12.39
43 A 42 Bildande av naturreservatet Täljstensskogen i Pajala kommun .pdf 29.1 kB 2018-12-11 12.39
43 A 42 karta bilaga 1.pdf 1.6 MB 2018-12-11 12.40
43 A 42 karta bilaga 2.pdf 909.2 kB 2018-12-11 12.40
44 A 43 Bildande av naturreservatet Blåsberget i Arjeplogs kommun .pdf 28.4 kB 2018-12-11 12.40
44 A 43 karta bilaga 1.pdf 1.9 MB 2018-12-11 12.40
44 A 43 karta bilaga 2.pdf 1.4 MB 2018-12-11 12.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2017 UTSKRIFT (002).pdf 767.8 kB 2018-05-15 09.52
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2017 .pdf 767.8 kB 2018-05-15 09.52
2 A1 Om bildande av naturreservatet Sandöörarna i Luleå kommun.pdf 38.6 kB 2018-05-15 09.52
3 A 2 Föreskrifter om fartbegränsning i Bondökanalen Piteå kommun.pdf 34.3 kB 2018-05-15 09.52
4 A 3 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 34.4 kB 2018-05-15 09.52
5 A 4 Upphävande av förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 31.4 kB 2018-05-15 09.52
6 A 5 Om bildande av naturreservatet Skirvo i Arvidsjaurs kommun.pdf 37.9 kB 2018-05-15 09.52
7 A 6 Om bildande av naturreservatet Miessaureape i Jokkmokks kommun.pdf 37.3 kB 2018-05-15 09.52
8 A 7 Lokala ordningsföreskrifter Bodens kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19, § 73.pdf 1.5 MB 2018-05-15 09.52
9 A 8 Om bildande av naturreservatet Kunoöhällan i Luleå kommun.pdf 36.7 kB 2018-05-15 09.52
10 A 9 Om bildande av naturreservatet Kallfjärden i Piteå och Luleå kommuner.pdf 40.1 kB 2018-05-15 09.52
11 A 10 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendisktrikt.pdf 138.2 kB 2018-05-15 09.52
12 A 11 Säkerhetsföreskrifter avseende Swedish space Corporation Esrange.pdf 262.4 kB 2018-05-15 09.52
13 A 12 Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 34.9 kB 2018-05-15 09.52
14 A 13 Om bildande av naturreservatet Anderviksravinerna i Jokkmokks kommun.pdf 38.9 kB 2018-05-15 09.52
15 A 14 Om bildande av naturreservatet Jan-Svensamössan i Arvidsjaur kommun.pdf 38.7 kB 2018-05-15 09.52
16 A 15 Om bildande av naturreservatet Långhedberget i Bodens kommun.pdf 38.5 kB 2018-05-15 09.52
17 A 16 Om bildande av naturreservatet Puoutavare i Gällivare och Överkalix kommuner.pdf 38.8 kB 2018-05-15 09.52
18 A 17 Om bildande av naturreservatet Räktjärvsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf 38.8 kB 2018-05-15 09.52
19 A 18 Fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kalix och Kälsjärvs vattentäkter i Kalix kommun.pdf 79.6 kB 2018-05-15 09.52
20 A 19 Fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Vassijaures vattentäkt i Kiruna kommun.pdf 199.7 kB 2018-05-15 09.52
21 A 20 Beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kuttainens vattentäkt i Kiruna kommun.pdf 124.8 kB 2018-05-15 09.52
file2_flat_16[1].png 120 bytes 2018-05-15 10.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2016.pdf 771.5 kB 2018-05-15 10.18
2 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Övertorneåkommun.pdf 16.8 kB 2018-05-15 10.18
3 A 1 Om bildande av naturreservatet Gammelstadsviken i Luleå kommun.pdf 92.4 kB 2018-05-15 10.18
4 T 3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Jokkmokks kommun.pdf 16.6 kB 2018-05-15 10.18
5 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Luleå kommun.pdf 82.5 kB 2018-05-15 10.18
6 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 16.6 kB 2018-05-15 10.18
7 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Gällivare kommun.pdf 16.7 kB 2018-05-15 10.18
8 A 2 Beslut om avlysning av vattenområde.pdf 22.7 kB 2018-05-15 10.18
9 A 3 Om bildandet av naturreservatet Mosterberget i Luleå kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-15 10.18
10 A 4 Om bildandet av naturreservatet Såkåive i Jokkmokks kommun.pdf 22 kB 2018-05-15 10.18
11 A 5 Om bildandet av naturreservatet Tilak i Jokkmokks kommun.pdf 22.6 kB 2018-05-15 10.18
12 A 6 Om utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun.pdf 16.9 kB 2018-05-15 10.18
13 A 7 Om bildandet av naturreservatet Södra Storberget i Bodens kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-15 10.18
14 A 8 Om utvidgning och revidering av naturreservatet Tjadnesvare i Arjeplogs kommun och Arvidsjaurs kommun.pdf 21.8 kB 2018-05-15 10.18
15 A 9 Om bildandet av naturreservatet Vittjåkk-Akkanålke i Arvidsjaurs kommun.pdf 22.6 kB 2018-05-15 10.18
16 A 10 Om utvidgningen av naturreservatet Yttre Storberget i Bodens kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-15 10.18
17 A 11 Om bildandet av naturreservatet Abborrtjärnhuvudena i Bodens kommun.pdf 22 kB 2018-05-15 10.18
18 A 12 Om bildandet av naturreservatet Bränseln i Luleå kommun.pdf 22.2 kB 2018-05-15 10.18
19 A 13 Om bildandet av naturreservatet Bröstsockerkläppen i Bodens kommun.pdf 22.8 kB 2018-05-15 10.18
20 A 14 Om bildandet av naturreservatet Flakaliden i Piteå kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-15 10.18
21 A 15 Om bildandet av naturreservatet Kilberget i Bodens kommun och Luleå kommun.pdf 22.2 kB 2018-05-15 10.18
22 A 16 Om bildandet av naturreservatet Klöverträskbacken i Luleå kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-15 10.18
23 A 17 Om kompletterande föreskrifter samt utvidgning av Tjålmejaure fågelskyddsområde i Arjeplogs kommun.pdf 34.6 kB 2018-05-15 10.18
24 A 18 Om bildandet av naturreservatet Pauranki i Kiruna kommun.pdf 27.7 kB 2018-05-15 10.18
25 A 19 Om bildande av naturreservatet Bellunåive i Arvidsjaurs kommun.pdf 230.1 kB 2018-05-15 10.18
26 A 20 Om bildande av naturreservatet Pietartievva i Jokkmokks kommun.pdf 231.8 kB 2018-05-15 10.18
27 A 21 Om bildande av naturreservatet Stor-Klockarträsk i Piteå kommun.pdf 38.1 kB 2018-05-15 10.18
28 A 22 Om bildande av naturreservatet Mossavikberget i Bodens kommundocx.pdf 27.1 kB 2018-05-15 10.18
29 A 23 Om bildandet av naturreservatet Luvos i Jokkmokks kommun.pdf 28.5 kB 2018-05-15 10.18
30 A 24 Om bildande av naturreservatet Asumamaa i Övertorneå kommun.pdf 36.8 kB 2018-05-15 10.18
31 A 25 Om bildandet av naturreservatet Grankölen i Bodens kommun.pdf 27.4 kB 2018-05-15 10.18
32 A 26 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendisktrikt .pdf 46.3 kB 2018-05-15 10.18
33 A 27 Om bildande av naturreservatet Gássabåtkkå i Arjeplogs kommun.pdf 37.4 kB 2018-05-15 10.18
34 A 28 Om bildande av naturreservatet Hemberget-Rönsjärv i Överkalix kommun.pdf 37.9 kB 2018-05-15 10.18
35 A 29 Om bildande av naturreservatet Hänghuvudet i Bodens kommun.pdf 37.7 kB 2018-05-15 10.18
36 A 30 Om utvidgning av naturreservatet Iso Linkkavaara i Gällivare och Överkalix kommuner.pdf 38.4 kB 2018-05-15 10.18
37 A 31 Om utvidgning av naturreservatet Lundbäckskogen i Bodens kommun.pdf 37.6 kB 2018-05-15 10.18
38 A 32 Om bildande av naturreservatet Njánnjá i Jokkmokks kommun.pdf 37.3 kB 2018-05-15 10.18
39 A 33 Om bildande av naturreservatet Nymoran i Arjeplogs kommun.pdf 37.4 kB 2018-05-15 10.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2015.pdf 1.8 MB 2018-05-15 11.07
2 A 1 Beslut om upphävande av utvidgat strandskydd i Arjeplogs kommun.pdf 19 kB 2018-05-15 11.07
3 A 2 Beslut om upphävande av utvidgat strandskydd i Gällivare kommun.pdf 19.1 kB 2018-05-15 11.07
4 A 3 Beslut om utvidgat strandskydd för Kalix kommun.pdf 21.3 kB 2018-05-15 11.07
5 A 4 Beslut om utvidgat strandskydd för Bodens kommun.pdf 21 kB 2018-05-15 11.07
6 A 5 Beslut om utvidgat strandskydd för Haparanda kommun.pdf 21.2 kB 2018-05-15 11.07
7 A 6 Beslut om utvidgat strandskydd för Kiruna kommun.pdf 18.8 kB 2018-05-15 11.07
8 A 7 Beslut om utvidgat strandskydd för Luleå kommun.pdf 21.5 kB 2018-05-15 11.07
9 A 8 Beslut om utvidgat strandskydd för Pajala kommun.pdf 21.1 kB 2018-05-15 11.07
10 A 9 Beslut om utvidgat strandskydd för Piteå kommun.pdf 19.1 kB 2018-05-15 11.07
11 A 10 Beslut om utvidgat strandskydd för Överkalix kommun.pdf 21.1 kB 2018-05-15 11.07
12 A 11 Beslut om utvidgat strandskydd för Övertorneå kommun.pdf 21 kB 2018-05-15 11.07
13 A 12 Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 23 kB 2018-05-15 11.07
14 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.07
15 A 13 Om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Rensjöns grundvattentt i Kiruna kommun.pdf 198.8 kB 2018-05-15 11.07
16 T 3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.07
17 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.07
18 A 14 Om bildande av naturreservatet Kåbdajaure i Jokkmokks kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.07
19 A 15 Om bildande av naturreservatet Stor-Abborrtjärnen i Arvidsjaurs kommun.pdf 26.7 kB 2018-05-15 11.07
20 A 16 Förbud att beträda utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 23.9 kB 2018-05-15 11.07
21 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Pajala kommun.pdf 19.7 kB 2018-05-15 11.07
22 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.07
23 T 7 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Arjeplogs kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.07
24 T 8 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Kalix kommun.pdf 17.7 kB 2018-05-15 11.07
25 T 9 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Luleå kommun.pdf 81 kB 2018-05-15 11.07
26 T 10 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Gällivare kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.07
27 T 11 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Gällivare kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.07
28 T 12 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Piteå kommun.pdf 18.3 kB 2018-05-15 11.07
29 A 17 Beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 miljöbalken för Kuttainens grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf 67.3 kB 2018-05-15 11.07
30 A 18 Beslut om fast av vattenskydd område och skyddsföre enligt 7 kap. 21 och 22 miljöbalken för Vassijaures grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf 65.9 kB 2018-05-15 11.07
31 A 19 Beslut om fast av vatten och skyddsf enligt 7 kap 21 och 22 miljöbalken för Jukkasjärvis grund i Kiruna kommun.pdf 48.5 kB 2018-05-15 11.07
32 A 20 Om bildande av naturreservatet Smulterskäret i Luleå kommun.pdf 90.1 kB 2018-05-15 11.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2014.pdf 555.7 kB 2018-05-15 11.08
2 A 1 Beslut om interimistiskt förbud inom planerat gemensamt vattenskyddsområde för Kalix och Kälsjärvs grundvattentäkter.pdf 272.3 kB 2018-05-15 11.08
3 A 2 Beslut om revidering av skyddsföreskrifter för Gäddviks grundvattentäkt i Luleå kommun.pdf 12.2 MB 2018-05-15 11.08
4 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.08
5 T 3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Piteå kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
6 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Pajala kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.08
7 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Kiruna kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
8 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Kiruna kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
9 T 7 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Gällivare kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
10 T 8 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
11 T 9 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Luleå kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.08
12 T 10 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
13 A 3 Om bildande av naturreservatet Görjeån i Bodens och Jokkmokks kommuner.pdf 27 kB 2018-05-15 11.08
14 T 11 Föreskrifter om öppettider för bro över Luleälven på väg 616 i Norrbottens län.pdf 21.3 kB 2018-05-15 11.08
15 T 12 Föreskrifter om öppettider för bro över Pitsundet på väg 506 i Norrbottens län.pdf 19.1 kB 2018-05-15 11.08
16 T 13 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Pajala kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.08
17 T 14 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Kiruna och Pajala kommuner.pdf 18.4 kB 2018-05-15 11.08
18 T 15 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Pajala och Kiruna kommuner.pdf 20.1 kB 2018-05-15 11.08
19 T 16 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Pajala kommun.pdf 81.1 kB 2018-05-15 11.08
20 A 4 Om bildande av naturreservatet Harsu i Pajala kommun.pdf 23.9 kB 2018-05-15 11.08
21 A 5 Om bildande av naturreservatet Lillträskberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 23.6 kB 2018-05-15 11.08
22 A 6 Om bildande av naturreservatet Nybruksberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 24.4 kB 2018-05-15 11.08
23 A 7 Om bildande av naturreservatet Stor-Killer i Jokkmokks kommun.pdf 26.9 kB 2018-05-15 11.08
24 A 8 Om bildande av naturreservatet Västra Stårbatjvare i Arjeplogs kommun.pdf 24.3 kB 2018-05-15 11.08
25 A 9 Om bildande av naturreservatet Åheden i Arvidsjaurs kommun.pdf 23.5 kB 2018-05-15 11.08
26 A 10 Om revidering av naturreservatet Kimkatjåkkå i Arvidsjaurs kommun.pdf 24.1 kB 2018-05-15 11.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2013.pdf 399 kB 2018-05-15 11.08
2 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18.7 kB 2018-05-15 11.08
3 A 1 Om bildande av Naturreservatet Svartliden-Whitberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 44.1 kB 2018-05-15 11.08
4 A 2 Om bildande av Naturreservatet Nuorteliden i Arvidsjaurs kommun.pdf 46.7 kB 2018-05-15 11.08
5 A 3 Om bildande av Naturreservatet Bergmyrbäcken i Arvidsjaurs kommun.pdf 46.7 kB 2018-05-15 11.08
6 A 4 Om bildande av Naturreservatet Norra Långträskberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 46.8 kB 2018-05-15 11.08
7 A 5 Om revidering av Naturreservatet Långträskberget i Älvsbyns kommun.pdf 44 kB 2018-05-15 11.08
8 A 6 Om revidering av Naturreservatet Hästholmen i Luleå kommun.pdf 47.1 kB 2018-05-15 11.08
9 A 7 Om revidering av Naturreservatet Lehatt i Arvidsjaurs kommun.pdf 46.6 kB 2018-05-15 11.08
10 A 8 Om revidering av Naturreservatet Svanträsk i Jokkmokks kommun.pdf 43.9 kB 2018-05-15 11.08
11 A 9 Om revidering av Naturreservatet Vinsanlehto i Pajala kommun.pdf 43.9 kB 2018-05-15 11.08
12 A 10 Om förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 35.6 kB 2018-05-15 11.08
13 A 11 Om bildande av Naturreservatet Doaresoajvve i Jokkmokks kommun.pdf 36.8 kB 2018-05-15 11.08
14 A 12 Om bildande av Naturreservatet Fällberget i Jokkmokks kommun.pdf 36.8 kB 2018-05-15 11.08
15 A 13 Om bildande av Naturreservatet Gärddatjåhkkå i Jokkmokks kommun.pdf 36.8 kB 2018-05-15 11.08
16 A 14 Om bildande av Naturreservatet Rudjärvberget i Överkalix kommun.pdf 36.8 kB 2018-05-15 11.08
17 A 15 Om bildande av Naturreservatet Skarjevare i Arvidsjaurs kommun.pdf 36.4 kB 2018-05-15 11.08
18 A 16 Om bildande av Naturreservatet Storkrokberget i Luleå kommun.pdf 36.6 kB 2018-05-15 11.08
19 A 17 Om bildande av Naturreservatet Gåbddie i Arvidsjaurs kommun.pdf 26.9 kB 2018-05-15 11.08
20 A 18 Om bildande av Naturreservatet Storsandberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 24.1 kB 2018-05-15 11.08
21 A 19 Om bildande av Naturreservatet Tjuörrie i Arvidsjaurs kommun.pdf 26.7 kB 2018-05-15 11.08
22 T 3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Gällivare kommun.pdf 31 kB 2018-05-15 11.08
23 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Bodens kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.08
24 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Pajala kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
25 A 20 Om bildande av naturreservatet Aspbergen i Jokkmokks kommun.pdf 24.2 kB 2018-05-15 11.08
26 A 21 Om bildande av naturreservatet Bålkaberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 24 kB 2018-05-15 11.08
27 A 22 Om bildande av naturreservatet Kåbdalisvare i Jokkmokks kommun.pdf 26.7 kB 2018-05-15 11.08
28 A 23 Om upphävande av naturminne ormgran Södra Svartbyn Bodens kommun.pdf 18.8 kB 2018-05-15 11.08
29 A 24 Om bildande av naturreservatet Sammakkovaara i Pajala kommun.pdf 24.1 kB 2018-05-15 11.08
30 A 25 Om bildande av naturreservatet Tapmokberget i Jokkmokks kommun.pdf 26.5 kB 2018-05-15 11.08
30 T 13 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Pajala kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
31 A 26 Om utvidgning av naturreservatet Nakteberget i Arvidsjaurs och Älvsbyns kommun.pdf 24.1 kB 2018-05-15 11.08
32 T 6 Tillfällig avlysning av vattenområde del av Norra hamnen med anledning av Luleå Hamnfestival i Luleå, Luleå kommun.pdf 22.8 kB 2018-05-15 11.08
33 T 7 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Piteå och Älvsbyns kommuner.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.08
34 T 8 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 18.3 kB 2018-05-15 11.08
35 T 9 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.08
36 T 10 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Pajala kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.08
37 T 11 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.08
38 T 12 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.08
39 T 13 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Pajala kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
40 T 14 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 17.9 kB 2018-05-15 11.08
41 T 15 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18.3 kB 2018-05-15 11.08
42 T 16 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Pajala kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
43 T 17 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Piteå kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.08
44 A 27 Om bildande av naturreservatet Bågevárre i Jokkmokks kommun.pdf 26.9 kB 2018-05-15 11.08
45 A 28 Om bildande av naturreservatet Hemberget i Jokkmokks kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.08
46 A 29 Om bildande av naturreservatet Kolkonlaki i Pajala kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.08
47 A 30 Om bildande av naturreservatet Kolkonliika i Pajala kommun.pdf 23.9 kB 2018-05-15 11.08
48 A 31 Om bildande av naturreservatet Kursujärvi i Pajala kommun.pdf 24.1 kB 2018-05-15 11.08
49 A 32 Om bildande av naturreservatet Muorkaape i Gällivare kommun.pdf 26.5 kB 2018-05-15 11.08
50 A 33 Om bildande av naturreservatet Mörtträskheden i Arvidsjaurs kommun.pdf 23.6 kB 2018-05-15 11.08
51 A 34 Om bildande av naturreservatet Nivalehto i Pajala kommun.pdf 23.9 kB 2018-05-15 11.08
52 A 35 Om bildande av naturreservatet Vilhatten i Älvsbyns kommun.pdf 24.1 kB 2018-05-15 11.08
53 A 36 Om bildande av naturreservatet Västra Njaltaheden i Arjeplogs kommun.pdf 26.1 kB 2018-05-15 11.08
54 A 37 Om bildande av naturreservatet Östra Njaltaheden i Arjeplogs kommun.pdf 26.1 kB 2018-05-15 11.08
55 A 38 Om revidering av naturreservatet Paskatieva i Överkalix kommun.pdf 24 kB 2018-05-15 11.08
56 T 18 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Luleå kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.08
57 T 19 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2012 .pdf 394 kB 2018-05-15 11.08
2 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun.pdf 25 kB 2018-05-15 11.08
3 A 1 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 27.6 kB 2018-05-15 11.08
4 T 3 Ändring av beslut om avlysning av vattenområde vid Svartön, Luleå kommun.pdf 109.9 kB 2018-05-15 11.08
5 A 2 Förbud enligt 3 kap 11 § ordningslagen att vistas inom haveriplats med omgivning.pdf 272.6 kB 2018-05-15 11.08
6 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 25 kB 2018-05-15 11.08
7 A 3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Haparanda kommun.pdf 285.7 kB 2018-05-15 11.08
8 A 4 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älvsbyns kommun.pdf 284 kB 2018-05-15 11.08
9 A 5 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf 207.9 kB 2018-05-15 11.09
10 A 6 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf 636.9 kB 2018-05-15 11.09
11 A 7 Förbud enligt 3 kap 11 § ordningslagen att vistas inom haveriplats med omgivning.pdf 118.5 kB 2018-05-15 11.09
12 A 8 Förbud enligt 3 kap 11 § ordningslagen att vistas inom haveriplats med omgivning.pdf 188.8 kB 2018-05-15 11.09
13 A 9 Om vattenskydd skyddsföreskrifter enligt 7 kap 21 22 §§ miljöbalken Gäddviks vattentäkt i Luleå kommun.pdf 808.5 kB 2018-05-15 11.09
14 A 10 Upphävande av strandskydd inom detaljplan för Öjebyn 33;68, Långskatan, Piteå kommun.pdf 25.2 kB 2018-05-15 11.09
15 A 11 Bildande av Naturreservatet Vallegielas i Arjeplogs kommun.pdf 24.4 kB 2018-05-15 11.09
16 A 12 Bildande av Naturreservatet Mellanlandet i Kalix kommun.pdf 26.4 kB 2018-05-15 11.09
17 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun.pdf 18.5 kB 2018-05-15 11.09
18 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Bodens kommun.pdf 18.6 kB 2018-05-15 11.09
19 A 13 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Jukkasjärvi grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf 889.4 kB 2018-05-15 11.09
20 A 14 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Rensjöns grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf 675.9 kB 2018-05-15 11.09
21 A 15 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planertat vattenskyddsområde för Kuttainens grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf 910.1 kB 2018-05-15 11.09
22 A 16 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Vassijaure grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf 923.2 kB 2018-05-15 11.09
23 A 17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Pajala kommun.pdf 28.5 kB 2018-05-15 11.09
24 A 18 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun, förtäring av alkohol, utökat förbudsområde.pdf 860.3 kB 2018-05-15 11.09
25 T 7 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 18.5 kB 2018-05-15 11.09
26 A 19 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av naturreservatet Vuollerimskogen.pdf 28.1 kB 2018-05-15 11.09
27 A 20 Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 22.9 kB 2018-05-15 11.09
28 A 21 Skyddsföreskrifter för Laukers vattentäkt i Arvidsjaurs kommun.pdf 1001.9 kB 2018-05-15 11.09
29 A 22 Skyddsföreskrifter för Auktsjaurs vattentäkt i Arvidsjaurs kommun.pdf 1.9 MB 2018-05-15 11.09
30 A 23 Bildande av naturreservatet Hattbäcken i Bodens kommun.pdf 24 kB 2018-05-15 11.09
31 A 24 Bildande av naturreservatet Hästkullen i Jokkmokks kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.09
32 A 25 Bildande av naturreservatet Nenävuoma i Pajala kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.09
33 A 26 Bildande av naturreservatet Pärlaudden i Jokkmokks kommun.pdf 24.2 kB 2018-05-15 11.09
34 A 27 Bildande av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.09
35 A 28 Bildande av naturreservatet Rönsmyran i Överkalix kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.09
36 A 29 Bildande av naturreservatet Stråkanäsberget i Kalix kommun.pdf 23.9 kB 2018-05-15 11.09
37 A 30 Om förbud mot körning med snöskoter på öarna i Norrbottens skärgård.pdf 22.8 kB 2018-05-15 11.09
38 T 8 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Bodens kommun.pdf 18.8 kB 2018-05-15 11.09
39 A 31 Bildande av naturreservatet Allejaure i Arjeplogs kommun.pdf 23 kB 2018-05-15 11.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2 T2 Tillkännagivande av Trafikverkets besl om förändr i det allm vägnätet inom Kalix kommun.doc 96 kB 2018-05-15 11.10
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
register-ff-2005.pdf 5.2 MB 2018-03-27 12.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
register-ff-2004.pdf 5.1 MB 2018-03-27 10.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län