Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om tillsyn av vattenverksamhet

Om du misstänker att någon utfört en otillåten vattenverksamhet och vill att Länsstyrelsen ska undersöka detta kan du vända dig till oss med ansökan om tillsyn eller framföra klagomål.

Vill du vara anonym?

Din anmälan blir en offentlig handling när den kommer in Länsstyrelsen. Om du lämnar dina kontaktuppgifter kan de komma att ses av den som klagomålet rör. Detta gäller även din e-postadress. För att vara helt anonym måste du antingen skriva ut formuläret och skicka den till oss eller använda en anonym e-postadress.

Om du väljer att lämna in klagomålet anonymt kan inte Länsstyrelsen återkoppla till dig i ärendet. Om du vill veta hur det går i ärendet måste du därför själv kontakta Länsstyrelsen.

För att beskriva platsen

Markera ut det berörda området på en karta, exempelvis i kartverktyget:

Länskarta Norrbotten Länk till annan webbplats.

Ansökan om tillsyn av vattenverksamhet

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Anmälare
Om du vill vara anonym, lämna uppgiftsfält om dig tomma.
Jag vill vara anonym (obligatorisk) * (obligatorisk)
Jag vill vara anonym (obligatorisk)

Till denna e-post skickas även mejlbekräftelse på att din anmälan kommit fram, men om du vill anonym och inte fyller i en e-postadress kommer detta inte att kunna ske.
Vilket område gäller klagomålet?


Vem har utfört åtgärderna?
Samma som fastighetsägare (frivillig)
Samma som fastighetsägare (frivillig)


Vilka åtgärder har utförts?
Åtgärder som utförts (frivillig)
Åtgärder som utförts (frivillig)Vilka åtgärder har utförts? Hur har åtgärderna utförts? Har det uppkommit skador på mark- och vattenområden? Andra uppgifter som länsstyrelsen behöver veta? Beskriv så utförligt du kan.


Beskriv vilken rättelse önskar du få till stånd. Ska området återställas? Ska verksamheten upphöra?


Om du har möjlighet att bifoga fotografi är det till stor hjälp i Länsstyrelsens handläggning och prioritering av inkomna klagomål.


Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss