Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om tillstånd att fiska i statens kvoterade fjällvatten

en stor levande fisk hålls i handen just ovan vattenytan.

En vacker öring fångad i ett av de många vatten som länsstyrelsen förvaltar i Arjeplogsfjällen.

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Under perioden 1 januari till 30 april varje år kan du ansöka om tillstånd för fjällfiske i dessa sjöar och vattendrag. Tilldelningen sker i maj och resultatet meddelas i slutet av maj.

Regler för ansökan

Dessa regler gäller för ansökan om fiske i kvoterade vatten i Norrbottens län:

 • Varje person får endast förekomma en gång i ansökningsprocessen, antingen som huvudsökande eller medsökande. Om en sökande förekommer flera gånger diskvalificeras hela sällskapet.
 • Platserna är personliga och kan inte bytas.
 • Om ni är flera fiskande på samma ansökan, ange samtliga medsökande med namn och ÅÅMMDD för personnummer.
 • Ansökan gäller för tre sammanhängande dygn per ansökan, person och år.
 • Avgift för tre dygn är 300 kronor.
 • Sista anmälningsdag är 30 april.
 • Fiskeperioden är 1/7—31/8. Undantag finns, se kvoter och särskilda regler per fiskevatten.
 • Tilldelningen sker genom lottning i maj och resultatet meddelas i slutet av maj.

Gör så här

 1. Läs noga igenom vilka regler som gäller.
  Ta gärna del av tipsen och statistiken innan du gör dina val.
 2. Skicka in anmälan.
 3. Kontrollera att du har fått en bekräftelse.
  När du skickat i en fullständig ansökan kommer ett bekräftelsemejl till den e-post som du angett. Om du inte har fått en bekräftelse så har inte anmälan nått oss. Det kan bero på att du inte fyllt i alla obligatoriska fält. Kontrollera att mejlet inte hamnat bland dina skräp-mejl. Om inte, försök igen.

Kvoterade vatten

Fiskevatten

Kommun

Fiskarter

Kvot

Regler

Aleb Luoitaure t o m Luleb Luoitaure med tillflöden

Arjeplog

Röding och öring

180 dygn

Fiske från båt förbjudet. Högst 2 öringar får behållas per fiskande och dag.

Gåbdok från utloppet ur Tsåkka till kungsledsbron

Arjeplog

Öring, röding och gädda

60 dygn

Endast flugfiske. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst 1 laxartad fisk får behållas per fiskande och dag.

Namatis, Siktim och Garvajaure

Arjeplog

Öring

300 dygn

Fiske från båt förbjudet. Högst 2 öringar får behållas per fiskande och dag.

Kaitumälven från Lieteksavo till Tertojåkka

Gällivare

Harr och öring

120 dygn

Fiske endast tillåtet på älvens södra halva. Fiske från båt förbjudet. Högst en laxartad fisk (harr eller öring) får behållas per fiskande och dag. Alla harrar och öringar över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas.

Sarvajohka med intilliggande sjöar

Kiruna

Röding och öring

45 dygn

Endast flugfiske. OBS! Fiske endast tillåtet 1/7 – 15/8. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst en laxartad fisk (öring eller röding) mellan 35 och 45 cm får behållas per fiskande och dag.

Suorkejokk från utloppet ur Suorkejaure till inflödet i Teusajaure

Gällivare

Öring och röding

60 dygn

Endast flugfiske. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst 1 laxartad fisk (öring eller röding) mellan 30 och 40 cm får behållas per fiskande och dag. All laxartad fisk över 40 cm ska ovillkorligen återutsättas. Obligatorisk fångstrapportering.

Svartijåkkå från Skuokejaure till Sårkåjaure

Gällivare

Öring och röding

60 dygn

Endast flugfiske. Högst 2 laxartade fiskar får behållas per fiskande och dag.

Sitoätno från Vuoiturjåkkås inflöde till kröken ovan forsen liggande i linje mellan Alep Manak och Vare Hårås

Jokkmokk

Öring

180 dygn

Högst 2 öringar får behållas per fiskande och dag.

Skielta från utloppet ur Tjekknalis till 800 m nedanför utloppet ur Luleb Skieltajaureh

Jokkmokk

Harr, gädda, öring och sik

60 dygn

Endast flugfiske med hullingslösa krokar är tillåtet. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst 1 harr eller öring får behållas per fiskande och dag. Högst en harr/öring över 45 cm får behållas per fiskande och tillstånd. Obligatorisk fångstrapportering.

Pirtimesätno från Pirtimesjärvi till utloppet ur selet uppströms Påke Vartos nordvästra spets

Kiruna

Harr och gädda

60 dygn

Endast flugfiske med hullingslösa krokar är tillåtet. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst 1 harr får behållas per fiskande och dag. Högst en harr över 45 cm får behållas per fiskande och tillstånd.

Råstoätno från Vutnusjåkkå till Biggusjohka

Kiruna

Harr och röding

120 dygn

Endast flugfiske. Fiske från båt är förbjudet. Högst 1 harr mellan 30 cm och 40 cm får behållas per fiskande och dag. Harrar över 40 cm och alla öringar skall ovillkorligen återutsättas.

Tavvaätno från Ittejokka till Goahtemuorjokki

Kiruna

Harr, öring och gädda

240 dygn

Endast flugfiske. Fiske från båt förbjudet. Högst en laxartad fisk (harr eller öring) får behållas per fiskande och dag. Alla harrar och öringar över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas.

Torneälven mellan odlingsgränsen och Jukkasjärvi allmänningsgräns

Kiruna

Harr och öring

100 dygn

Fiske från båt är förbjudet. Högst 1 öring mellan 35 och 45 cm får behållas per fiskande och dag. All öring som är större eller mindre än detta mått skall ovillkorligen återutsättas.

Välijåkkå från 4 km nedströms Välijaures utlopp till norrifrån inrinnande bäck nedströms selpartiet. Vaelevuomos samt intilliggande sjöar

Kiruna

Öring och röding

45 dygn

Endast flugfiske. OBS! Fiske endast tillåtet 1/7 – 31/7. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst en laxartad fisk (öring eller röding) mellan 35 och 45 cm får behållas per fiskande och dag.

Lottningen går till så att ansökningarna sorteras efter förstahandsval. En slumpgenerator drar vinnare tills dess att kvoten för respektive vatten är fylld. Andrahandsval används endast om det finns platser kvar efter första omgången.

Statistik från 2023

 • 1 564 personer sökte om tillstånd att fiska i kvoterade fiskevatten.
 • 507 ansökningar var med i lottningen

Antal förstahandsval och fördelning

I följande tabell presenteras statistik över antalet sökande per fiskevatten 2023 och sannolikheten att respektive ansökan skulle beviljas. Ett beviljat tillstånd gav varje person rättighet att lösa fiskekort för tre dygn.

Lottningen går till så att ansökningarna sorteras efter förstahandsval och en slumpgenerator drar sedan vinnare tills dess att kvoten för respektive vatten är fylld. Andrahandsval används endast om det finns platser kvar i det vattnet efter första omgången.

2023

Fiskevatten

Antal sökande (förstahandsval)

Sannolikhet att få förstahandsvalet (anges i procent)

Aleb och Luleb Luoitaure

18

100

Gåbdok

195

12

Namatis, Siktim och Garvajaure

121

93

Kaitumälven

183

26

Suorkejokk

386

6

Svartijåkkå

83

28

Sitoätno

132

52

Skielta

31

68

Pirtimesätno

14

100

Råstoätno

116

38

Tavvaätno

36

100

Torneälven

12

100

Välijåkkå

209

9
Statistik från 2022

 • 1 644 personer ansökte om tillstånd att fiska i kvoterade fiskevatten.
 • 544 ansökningar var med i lottningen.

Antal förstahandsval och fördelning

I följande tabell presenteras statistik över antalet sökande per fiskevatten 2022 och sannolikheten att respektive ansökan skulle beviljas. Ett beviljat tillstånd gav varje person rättighet att lösa fiskekort för tre dygn.

Lottningen går till så att ansökningarna sorteras efter förstahandsval och en slumpgenerator drar sedan vinnare tills dess att kvoten för respektive vatten är fylld. Andrahandsval används endast om det finns platser kvar i det vattnet efter första omgången.

2022

Fiskevatten

Antal sökande (förstahandsval)

Sannolikhet att få förstahandsvalet (anges i procent)

Aleb och Luleb Luoitaure

14

100

Gåbdok

217

11

Namatis, Siktim och Garvajaure

103

100

Kaitumälven

185

21

Suorkejokk

414

6

Svartijåkkå

102

24

Sitoätno

120

56

Skielta

68

31

Pirtimesätno

11

100

Råstoätno

189

25

Tavvaätno

71

100

Torneälven

4

100

Välijåkkå

166

10
Ansökan om tillstånd för fiske i kvoterade vatten

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna).

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 april klockan 23.30.

Kontakt

Fjällfiske Norrbotten

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss