Föreslagna och beslutade reservat

Här presenteras förslag till nya naturreservat samt utökningar, förändringar i föreskrifter och skötselplaner för befintliga naturreservat. Du hittar även nyligen beslutade naturreservat här.

Föreslagna reservat

Utökning av naturreservatet Hallaböke i Älmhults kommun

Länsstyrelsen planerar att utöka naturreservat Hallaböke enligt framtagna handlingar och kartor.

Förslag till beslut om utökat naturreservat Hallaböke Pdf, 499 kB.

Förslag till skötselplan för naturreservat Hallaböke Pdf, 1.2 MB.

Möjlighet att yttra sig i ärendet fanns till och med den 22 maj 2023.

Har du frågor får du gärna kontakta Karin Emanuelsson, via telefon 010-223 73 25 eller via e-post Karin.Emanuelsson@lansstyrelsen.se

Bildande av naturreservatet Långhult i Ljungby kommun

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Långhult enligt framtagna handlingar och kartor. Området är en ädellövskog i Ryssby socken, söder om naturreservatet Målaskogsberg.

Förslag till beslut om nytt naturreservat Långhult Pdf, 783 kB.

Förslag till skötselplan för nytt naturreservat Långhult Pdf, 1.2 MB.

Möjlighet att yttra sig i ärendet fanns till och med den den 31 januari 2023

Har du frågor får du gärna kontakta Elin Åkelius via telefon 010-223 73 44 eller e-post elin.akelius@lansstyrelsen.se

Nyligen beslutade reservat

Nytt naturreservat Gässhultsmyren

Länsstyrelsen har den 8e november 2023 fattat beslut om att bilda naturreservatet Gässhultsmyren. Reservatet ligger ca 13 km norr om samhället Ryssby i Ljungby kommun och sydöst om naturreservatet Yxkullsund.

Gässhultsmyren är en för södra Småland unik våtmark med många olika slags mosse- och kärrtyper på samma plats. Området är 41,8 hektar stort och uppdelat på fyra delområden. Genom att naturreservat skapas kan ett långsiktigt skydd och lämplig skötsel garanteras för naturvärdena.

Beslut Gässhultsmyren Pdf, 151 kB.

Skötselplan Gässhultsmyren Pdf, 467.6 kB.

Beslutet och skötselplanen ovan är digitalt tillgänglighetsanpassade webversioner. De innehåller samma information som originaldokumenten men är lite annorlunda uppställda för att kunna läsas med skärmläsare. Om du vill läsa originaldokumenten skickar vi dem gärna till dig via e-post eller i ett vanligt brev. Kontakta Elin Åkelius via telefon 010-223 73 44 eller e-post elin.akelius@lansstyrelsen.se

Befintliga naturreservat och andra besöksmål

Använd vår sökfunktion för att hitta naturreservat, kulturreservat, nationalparker och andra besöksmål i Kronoberg och i resten av landet. Använd filtreringen för att hitta besöksmålet som passar dina önskemål!

Besöksmål, sökfunktion

Lättillgängliga grillplatser, inom 100 meter från parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss