Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Miljöfakta Kronoberg

Länsstyrelsen har tagit fram underlag för utvecklingen i länet, dels om odlingslandskapet och lantbruksnäringen i länet och dels om miljögifter. Underlaget är en omarbetning av publikationen Vår Miljö i Kronobergs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som trycktes år 2005.

Det var en omfattande sammanställning av data och underlag och ett första steg på vägen mot "en kunskapskälla på webben där den intresserade kan förflytta sig mellan olika nivåer av fördjupning, med texter, diagram och data".

Miljöfakta Kronobergs län ska omarbetas för publicering på hemsidan med diagram och beskrivande text. Efterhand är det meningen att områdena ska utökas. I första steget har vi sammanställt data om odlingslandskapet och miljögifter.

Kommunens arbete med miljömålen

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en vägledning som ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet. I vägledningen lyfts också lärande exempel fram, från olika kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kan fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och kommuner i det regionala arbetet.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Pdf, 5 MB.

Var finns pengarna?

För att underlätta arbetet har RUS (Regional Utveckling och Samverkan) gjort en sammanställning av de stöd och bidrag som finns att söka.

Sammanställningen ”Var finns pengarna?” vänder sig till kommuner, föreningar, organisationer och företag. Den är också till för alla andra aktörer som aktivt vill arbeta med olika miljöförbättrande åtgärder.

Ekonomiska stöd i arbetet för att nå miljömålen kan vara en god hjälp på vägen. Vi hoppas du hittar något som kan stötta dig i arbetet!

Sammanställningen "Var finns pengarna?" Länk till annan webbplats.

Kontakt