Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Kronobergs läns åtgärdsprogram

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Åtgärdsprogram inom miljömål finns uppdelade i 4 temaområde. Inom varje temaområde beskrivs aktiviteter som länets huvudaktörer har åtagits sig att uppfylla. Alla åtgärder är dessutom kopplade till Agenda 2030 Länk till annan webbplats..

Vägen framåt - Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025 Länk till annan webbplats.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Miljömålslöften

Miljömålslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och olika organisationer. Genom miljömålslöften visar organisationerna sina avsikter att genomföra åtgärder som bidrar till Kronobergs och Sveriges miljökvalitetsmål.

Arbetet har sin utgångspunkt i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålsarbetet. Syftet med miljömålslöftena är att lyfta de organisationer som är förebilder inom miljöområdet, sprida goda exempel på åtgärder som vidtas och uppmuntra till ytterligare framsteg inom miljöområdet.

Åtgärdsuppföljning på åtgärdswebben

På Åtgärdswebben kan du se vad som görs i länen. Du kan se vilka kommuner, företag och länsstyrelser som jobbar med länens åtgärdsprogram för miljömålen, vad de gör och hur långt de har kommit i arbetet. Allteftersom åtgärderna följs upp kommer du också kunna se vilka framsteg som arbetet leder till.

Åtgärdswebben Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljömålssekretariatet

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss