Inspiration - KlimatKlivet

 

Här har vi samlat ett antal goda exempel på framgångsrika ansökningar inom KlimatKlivet.

Överst på sidan ligger intervjuer och filmer från en aktör var från våra viktigaste målgrupper: landsbygdsföretag, tillverkningsindustri och kommuner.

Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med KlimatKlivet på Länsstyrelsen.

Dubbla vinster med bilar som går på gas

Med hjälp av Klimatklivet, som bidrog med 60 procent, konverterade Ecoputs två bilar till biogas. Dessutom köpte man fyra privatbilar som går på el och inredde dem så de passar verksamheten.

Redan namnet antyder att miljöfrågor är något som prioriteras på företaget Ecoputs. Det startades 2011 av några studenter som träffades på Linnéuniversitetets utbildning Enterprising & Business Development. Idag har Ecoputs 20–25 anställda som arbetar med fönsterputsning och fasadrengöring över hela södra Sverige.

– Vi ville omsätta det vi läste i praktiken och av en slump hade en av killarna jobbat som fönsterputsare. Det är ju ett gammalt, klassiskt yrke som sett likadant ut i många år och därför kändes det passande att applicera de nya strategierna och teorierna som finns i företagsekonomi på detta, berättar Ecoputs vd, Alexander A. Jönsson.

Redan från starten har miljön varit den röda tråden för Ecoputs – om något kan göras miljövänligt så ska man göra det.

– Vi har levt mycket på att ha Eco i företagsnamnet och har växt ganska snabbt. Idag omsätter vi 10 miljoner. Tyngdpunkten av verksamheten är i Kronoberg men vi har kunder från Ystad till Tranås. Vi utgår från Växjö, Malmö och Jönköping och pendlar därifrån, fortsätter Alexander A. Jönsson.

Ecoputs är specialiserade på fönsterputsning och fasadrengöring med ultrarent vatten, som är en miljövänlig teknik. Man använder Svanenmärkta produkter, men det är bilarna som är den stora miljöboven, och som Ecoputs gjort vad man kunnat för att få mer miljövänliga.

– Vi kör väldigt mycket, varje bil rullar ca 4 000 mil/år. Den stora vinningen för miljön är om vi kan påverka det vi släpper ut under körningarna.

Man började tidigt titta på elbilar, men hittade inget bra alternativ. I stället jobbade man mycket med schemaläggning, planerade körrutter och med att köra så smart som möjligt så det inte blev en massa onödiga turer.

– Vi köpte in en liten elbil som test med en räckvidd på 8 mil för att kunna köra runt i Växjö. Biogas blev intressant för att vi då kunde få den räckvidd vi behöver och vara miljövänliga på samma gång, säger Alexander A. Jönsson.

Med hjälp av Klimatklivet, som bidrog med 60 procent, konverterade Ecoputs två bilar till biogas. Dessutom köpte man fyra privatbilar som går på el, sågade sönder dem och inredde dem så de passar verksamheten.

– Vi märker stor skillnad på både biogas- och elbilarna, såväl kostnadsmässigt som för miljön. På biogasbilarna blir det en teoretisk vinning på 200 procent, eftersom man tar del av den biogas som kommer från lantbruket och som annars hade blivit metangas. Det blir inte heller så mycket restprodukter när man förbränner den. Och minskning av CO2-utsläpp blir hela 5 166 kg per bil och år, konstaterar Alexander A. Jönsson.


 • Kategori: Fordon
 • Åtgärd: Gaskonventering av fordon
 • Beviljat stödbelopp: 48 000 kr
 • Andel av totalbeloppet: 60%
 • Minskade utsläpp: 5 166 kg CO2 per bil/år

Pelletspannan minskade koldioxidutsläppen med 85 procent

Ello i Lammhult beviljades 50 procent av totalbeloppet till utbyte av oljepanna till ångpanna med pellets för processvärme, ett projekt som möjliggjorts med pengar från Klimatklivet. Denna åtgärd gav en besparing på 492 ton koldioxid per år.

Charkföretaget Ello i Lammhult har en lång historia. 1947 startades det av nuvarande ägaren Kent Anderssons far. Då hade man även en butik i byn, och namnet var det passande Ello-Livs. Mycket har hänt på de dryga 70 år som företaget varit verksamt, inte minst på miljöområdet och när den gamla oljepannan gjort sitt för några år sedan, var det en självklarhet att titta på ett mer miljövänligt alternativ.

– Vår industri är ganska energikrävande. Det gäller att hitta en energikälla som är klimathållbar. Vi funderade på vad som var mest miljövänlig, men när vi började visste vi inte om Klimatklivet, som var nytt då, berättar Kent Andersson.

Man anlitade Vuab bioenergi, för att få hjälp med att ansöka om bidrag till en ny pelletspanna. Kent Andersson tror att många mindre företag drar sig för ansökningsprocessen eftersom de har fullt upp med produktionen. Själv är han mycket nöjd med att han tog hjälp och det resultat det gav.

– Jag blev väldigt imponerad av att det gicks så fort att få besked och då var det också lätt att ta beslutet att göra investeringen. Sedan tog det cirka ett halvår att projektera och bygga anläggningen.

Ello i Lammhult består av två parallella verksamheter. I ena delen av fabriken har man sin charktillverkning och i den andra en slaktverksamhet.

– Vi slaktar nötboskap åt HK Scan som sedan transporteras till deras anläggning i Linköping för styckning, förklarar Kent Andersson.

Köttet från slakten används alltså inte i den egna produktionen av Lammhults isterband, kalvsylta och olika korvar, men man använder i huvudsak kött från småländska gårdar i sina produkter som alla tillverkas i fabriken.

– Vi kokar mycket av våra varor med friblåsande ånga. Dessutom används ånga för att värma upp rökskåpen. Det går också åt väldigt mycket varmvatten till städning. Vår produktionsyta på nästan 5 000 m2 städas varje kväll. Sammanlagt gör vi av med 100 m3 vatten varje dygn, och då är vi ändå en liten industri, konstaterar Kent Andersson.

Pelletspannan på 850 kW har nu varit i drift i 2,5 år och bidragit med en väsentlig besparing av CO2- utsläppen. Med den tidigare oljepannan släppte man ut 576 ton CO2, och nu har man minskat till 84 ton CO2, en besparing på 492 ton CO2.

– Jag har bara gott att säga om den här investeringen. Det känns superviktigt att vi gjorde den och för oss finns även en ekonomisk aspekt då vi har bra pay off-tid på anläggningen, säger Kent Andersson.

 

 • Kategori: Energikonvertering
 • Åtgärd: Utbyte av oljepanna till ångpanna med pellets i process
 • Beviljat stödbelopp: 1 750 000 kr
 • Andel av totalbeloppet: 50%
 • Minskade utsläpp: 492 ton CO2/år

Bytet från olja till bergvärme möjliggjordes av KlimatKlivet

Älmhults kommun beviljades 50 procent av totalbeloppet till utbyte av oljepannor i kommunens fastigheter, ett projekt som möjliggjorts med pengar från Klimatklivet, payoff-tiden blev 5–7 år i stället för 16 år.

Älmhult växer och närmar sig 18 000 invånare. Samtidigt som kommunen vill bli större, vill man också minska miljöpåverkan ur ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv. Därför har en miljöplan tagits fram som visar vad man ska fokusera på för att bli ett hållbart Älmhult 2030. En del i detta är utbyte av oljepannor i kommunens fastigheter, ett projekt som möjliggjorts med pengar från Klimatklivet.

Zerny Bäck är fastighetsingenjör på tekniska förvaltningen, som ansvarar för den större delen av kommunens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler, allt från förskolor till äldreboenden. Han berättar att det i flera års tid talats om att fasa ut oljeeldade pannor, men att återbetalningstiden blev för lång på en sådan investering, speciellt som det inte var något fel på pannorna och de hade lång livslängd kvar.

– När vi fick höra om möjligheten att söka stöd från Klimatklivet kom vi i ett annat läge. Vi blev beviljade 50 procent av totalbeloppet, vilket innebar att payoff-tiden för bytet blev 5–7 år i stället för 16 år, och då var det också lätt att försvara utbytet av olja till bergvärme, även ur ett ekonomiskt perspektiv, berättar Zerny Bäck.

De fastigheter som var aktuella för bytet var ett särskilt boende med drygt 20 lägenheter i Göteryd samt förskolorna i Hallaryd och Pjätteryd. I Hallaryd har man installerat en grundvattenpumpsanläggning medan de båda andra har djupborrade energihål.

Anläggningarna har precis börjat tas i bruk och det dröjer några år innan de har betalat sig, men redan nu ser man att driftskostnaderna blir betydligt lägre med bergvärme jämfört med olja. Och miljömässigt visar beräkningarna att de tre anläggningarna sammanlagt minskar CO2-utsläpp med drygt 225 000 kg/år.

– Vinsten ska gå till att investera i andra miljöprojekt. Just nu handlar det om solceller på två kommande takbyten där vi ansökt om investeringsstöd. Vi är också i början av ett större projekt där tanken är att vi ska se över alla våra fastigheter och optimera dem för att få ner energiförbrukningen, säger Zerny Bäck.

Detta gäller enbart projekt inom tekniska förvaltningens område. Inom Älmhults kommun ser man också över hela avfallshanteringen, anlägger fler cykelvägar, ser över och gör de gröna miljöerna tillgängliga både i och utanför tätorten, skapar en fossilfri fordonsflotta, arbetar för en kemikaliefri förskola och mycket mer. Allt som en del i miljöplanen som har fem fokusområden: Minskad miljöpåverkan, Hållbara livsmiljöer, En cirkulär kommun, Rika och tillgängliga naturmiljöer och En hållbar vardag.

– Älmhult är en expansiv ort, så vi har full upp att göra, vilket är positivt, avslutar Zerny Bäck.

 

 • Kategori: Energikonvertering
 • Åtgärd: Utbyte av oljepanna till bergvärme
 • Beviljat stödbelopp: 1 159 000 kr
 • Andel av totalbeloppet: 50%
 • Minskade utsläpp: 225 000 kg CO2/år

Kontakt