Aktuella eldningsförbud i länet

Från klockan 12.00 fredag 21 juni har alla kommuner i länet eldningsförbud och tills vidare.

Kartan uppdaterad 2019-06-21.

När det råder eldningsförbud

Du ser på kartan här ovanför i vilka kommuner som det råder eldningsförbud. Det är länsstyrelsen som har fatta beslutet i samråd med räddningstjänsten i respektive kommun.

Förbud gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Engångsgrillar utgör INTE en iordningsställd grillplats.

Du får grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Uppmaningen till allmänheten är ändå att vara ytterst försiktiga med eventuell eld. Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är det den som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i ett enskilt fall om det finns särskilda skäl.

När det inte råder eldningsförbud

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartorlänk till annan webbplats. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i norra och södra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Krissamverkan

Följ Krissamverkan Kalmar län på Facebooklänk till annan webbplats. Där får du löpande information om krishändelser i länet. Du behöver inte ha facebook för att kunna läsa på sidan.


Kontakt

Krisberedskapsenheten Länsstyrelsen Kalmar län


Telefon 010 223 80 00 (växeln)