Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tävling och uppvisning på väg

Ska du arrangera en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

För att få arrangera en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Om arrangemanget går över mer än ett län ska du skicka din ansökan till länsstyrelsen i det län där tävlingen startar.

  • bilar
  • motorcyklar
  • mopeder
  • cyklar
  • rullskidor
  • inlines
  • andra transportmedel på hjul.

Avgift för ansökan

  • Tävling på väg i ett län: 2 900 kronor.
  • Tävling på väg som berör flera län: 7 100 kronor.
  • Uppvisning på väg är gratis.

Betalningen görs till Länsstyrelsens bankgiro 5050-1972.

Ansökningsblanketter

Tävling med motorfordon med mera

För tävlingar med motorfordon har Svenska bilsportförbundet en lämplig ansökningsblankett. Blanketten kan beställas på adress Box 705, 191 27 Sollentuna
Telefon: 08-626 33 00, eller hämtas från Svensk Bilsports webbplats.

Svensk Bilsport Länk till annan webbplats.

Tävling med cykel med mera

Blankett: Tävling eller uppvisning på väg med cykel med mera Pdf, 291.9 kB..

Din ansökan kan du skicka via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se eller så skickar du den via post till Länsstyrelsen Kalmar, 391 86 Kalmar.

Andra tillstånd du kan behöva

Stänga av allmän väg

För tävlingar eller uppvisningar som kräver att allmän väg stängs av kan du även behöva tillstånd från den som har ansvaret för vägen. Det är kommunen eller Trafikverket som har ansvar för allmänna vägar.

Offentlig tillställning

Du kan också behöva tillstånd från polisen om det kommer att finnas andra arrangemang runt omkring tävlingen eller uppvisningen.

Sök tillstånd för offentlig tillställning, polisen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss