Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bostadsmarknaden Kalmar län

Varje år besvarar länets 12 kommuner Bostadsmarknads-enkäten, en enkät som Boverket skickar till landets samtliga 290 kommuner. Syftet med enkäten är att få en aktuell överblick över läget på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling.

Ett kollage av bilder med människor och byggnader.

Foto: Mostphotos (längst ner till vänster Carina Andreasson / Mostphotos).

Bostadsmarknadsenkäten 2023

En nationell sammanställning av resultaten från enkäten görs av Boverket. På Boverkets webbplats finns mer information kring bostadsmarknadsenkäten.

Bostadsmarknadsanalysen 2023, Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsmarknadsanalys 2023

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsmarknadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket. Bostadsmarknadsanalysen Kalmar län 2023 har tagits fram av Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenhet i Kalmar.

Bostadsmarknadsanalys 2023 Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss