Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Insynsråd

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn i länsstyrelsens verksamhet och ge landshövdingen råd. Regeringen utser insynsrådets ledamöter efter förslag från landshövdingen. Rådet sammanträder cirka tre–fyra gånger per år.

Länsstyrelsen Kalmar län är en "enrådighetsmyndighet". Det innebär att myndighetens chef (landshövdingen) ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet direkt inför regeringen. För att möta behovet av demokratisk insyn och stöd till myndighetsledningen har regeringen inrättat ett insynsråd.

Insynsrådets uppgift

Insynsrådet får inte ta några beslut om länsstyrelsens verksamhet. Rådets uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge landshövdingen råd. Varje ledamot i rådet ska bidra till ett aktivt och effektivt arbete och känna ansvar för uppgiften. Landshövdingen är ordförande i insynsrådet. Hen ska hålla rådet informerat om verksamheten samt bidra till att skapa en förtroendefull dialog.

Insynsrådets sammansättning

Regeringen utser insynsrådets ledamöter efter förslag från landshövdingen. Förslaget ska sträva efter en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna ska vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring.

I Insynsrådet vid Länsstyrelsen Kalmar län sitter representanter för näringslivet, politiken och forskningen. Insynsrådet har sammantaget en bred kompetens och erfarenhet i frågor som bland annat rör miljö, landsbygdsutveckling, tillväxt, infrastruktur, barn och unga, näringslivsutveckling och forskning. Rådet sammanträder cirka tre–fyra gånger per år.

Linnéuniversitetet är en viktig institution för regionens utveckling, och samtidigt beroende av samarbete med andra aktörer. Därför är det värdefullt att få insikt i de många uppgifter en länsstyrelse har på sitt bord, kunna koppla dessa till vår verksamhet och samtidigt få möta övriga företrädare för andra sektorer för att fördjupa samarbetsmöjligheterna".

– Insynsrådets ledamot Peter Aronsson.

Ledamöter i insynsrådet 1 mars 2022 – 29 februari 2024

  • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet.
  • Stefan Johansson, ordförande Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.
  • Stihna Johansson Evertsson, ordförande kommunstyrelsen Högsby kommun.
  • Laila Naraghi, riksdagsledamot.
  • Roger Sandström, VD Xylem Water Solutions Manufacturing AB.
  • Helena Sjöholm, styrelseordförande Länsförsäkringar Kalmar län.
  • Matilda Wärenfalk, ordförande kommunstyrelsen Mörbylånga kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00