Insynsråd

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn i länsstyrelsens verksamhet och ge landshövdingen råd. Regeringen utser insynsrådets ledamöter efter förslag från landshövdingen. Rådet sammanträder cirka tre–fyra gånger per år.

Länsstyrelsen Kalmar län är en "enrådighetsmyndighet". Det innebär att myndighetens chef (landshövdingen) ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet direkt inför regeringen. För att möta behovet av demokratisk insyn och stöd till myndighetsledningen har regeringen inrättat ett insynsråd.

Insynsrådets uppgift

Insynsrådet får inte ta några beslut om länsstyrelsens verksamhet. Rådets uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge landshövdingen råd. Varje ledamot i rådet ska bidra till ett aktivt och effektivt arbete och känna ansvar för uppgiften. Landshövdingen är ordförande i insynsrådet. Hen ska hålla rådet informerat om verksamheten samt bidra till att skapa en förtroendefull dialog.

Som en del av länsstyrelsens insynsråd är min roll att fungera som en brygga mellan myndigheten och medborgare i länet. Inom insynsuppdraget är det viktigaste att kunna delta i diskussioner, skaffa sig sammanhang och ge råd, samt föra vidare myndighetens mål och avsikter till andra medborgare.

– Insynsrådets ledamot Mari Kadowaki.

Insynsrådets sammansättning

Regeringen utser insynsrådets ledamöter efter förslag från landshövdingen. Förslaget ska sträva efter en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna ska vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring.

I Insynsrådet vid Länsstyrelsen Kalmar län sitter representanter för näringslivet, politiken och forskningen. Insynsrådet har sammantaget en bred kompetens och erfarenhet i frågor som bland annat rör miljö, landsbygdsutveckling, tillväxt, infrastruktur, barn och unga, näringslivsutveckling och forskning. Rådet sammanträder cirka tre–fyra gånger per år.

Linnéuniversitetet är en viktig institution för regionens utveckling, och samtidigt beroende av samarbete med andra aktörer. Därför är det värdefullt att få insikt i de många uppgifter en länsstyrelse har på sitt bord, kunna koppla dessa till vår verksamhet och samtidigt få möta övriga företrädare för andra sektorer för att fördjupa samarbetsmöjligheterna.

– Insynsrådets ledamot Peter Aronsson.

Ledamöter i insynsrådet 1 mars 2020 – 28 februari 2022

  • Jenny Andersson, lantbrukare
  • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
  • Anders Henriksson, 2:a vice ordförande SKR
  • Mari Kadowaki, VD Saft AB
  • Laila Naraghi, riksdagsledamot
  • Jan-Olof Torstensson, egenföretagare skogsbruk
  • Matilda Wärenfalk, ordförande kommunstyrelsen Mörbylånga kommun
  • Anders Åkesson, riksdagsledamot

Kontakt