Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fantastiska Kalmar län

Kalmar län är ett fantastiskt län att leva, bo och verka i. Länet är unikt genom sin kombination av rik historia, natursköna områden, besöksmagneter, innovativ industri och hållbara gröna näringar. Dessa faktorer tillsammans skapar en region med en karakteristisk identitet och en förmåga att bevara och utveckla sitt unika arv.

 • 247 711 invånare
 • 11 219 km²
 • 12 kommuner, en region och två stift
 • 467 km lång kuststräcka
 • 64 procent skogsmark
 • 18 procent jordbruksmark
 • Mer än 2 000 sjöar (>1 ha)
 • 16 000 öar, holmar och skär
 • Ett världsarv
 • Två nationalparker
 • Ett kulturreservat
 • Över 200 naturreservat
 • 42 000 fornlämningar
 • 131 byggnadsminnen

I Kalmar län sträcker sig landskapet ut över kustlandskap, skogar och åkrar, och bär på en rik historia som präglat vårt näringsliv och vårt samhälle. De tre benen som stadigt bär upp Kalmar län är besöksnäringen, industrin och de gröna näringarna. Denna trio av sektorer har tillsammans skapat en balanserad och hållbar ekonomi för regionen.

Besöksnäringen är som en färgsprakande vimpel som vajar över Kalmar län. De historiska städerna Kalmar och Västervik, med sina vackra gamla byggnader och brokiga kulturarv, lockar besökare från när och fjärran. Kalmars imponerande slott och Västerviks pittoreska skärgård är som magneter för turister, och de fyller regionen med liv och kreativitet. Hotell, restauranger och små lokala butiker trivs i skuggan av de historiska sevärdheterna och skapar en välfungerande besöksnäring som ger sysselsättning och välstånd året om.

Industrin utgör det andra benet och representerar stadighet och pålitlighet. I Kalmar län har man utvecklat en mångsidig industriell sektor som spänner över allt från tillverkning av högteknologiska produkter till traditionell träförädling. Varv, elektronikföretag och tillverkare av specialiserade maskiner samverkar för att skapa en robust industriell grund. Arbetskraften är kunnig och dedikerad, och företagens framgångar är en spegel av regionens industriella styrka.

Det tredje benet, de gröna näringarna, är själva hjärtat och lungorna i Kalmar län. Här blomstrar jordbruket, och bönderna arbetar med att odla grödor och föda upp boskap på de bördiga slätterna och i de skyddande skogarna. Hållbart lantbruk och innovationer inom jordbrukssektorn är centrala för att säkerställa både regionens och landets livsmedelsförsörjning. Skogarna bidrar inte bara med råmaterial för industrin utan utgör också en viktig del av den gröna sektorn genom skogsbruk och hållbart skogsbruk.

Sammanvävt bildar dessa tre ben en stabil plattform som stöder och håller uppe Kalmar län. Besöksnäringen färgar regionen med kultur och turism, industrin ger stadighet och ekonomisk tillväxt, medan de gröna näringarna ger liv och hållbarhet. Tillsammans utgör de en berättelse om en region som värnar om sin historia, sitt näringsliv och sin framtid.

Kalmar läns rika historia har spelat en viktig roll i utvecklingen av Sverige, inte minst genom sitt läge vid Östersjön och under en tid även som gräns mot Danmark.

Under Gustav II Adolfs regeringstid skedde stora förändringar i Sverige. Rikskanslern Axel Oxenstierna utarbetade 1634 års regeringsform, som innebar att landet delades upp i län för att effektivisera regeringen och skapa en starkare nation.

Den 22 juni 1634 signerade kungen en förordning som markerade inrättandet av Kalmar län. Då formades länet till den administrativa enhet vi känner idag och länet fick sin första landshövding; Jesper Andersson Cruus.

Det strategiska läget vid Östersjön gjorde Kalmar till en viktig plats för förvaltningen av riket och för handeln med andra nationer. Det nybildade länets "huvudstad" blev Kalmar, en stad med en lång historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Kalmar län blev en central del av den administrativa organisationen och fortsatte att spela en betydande roll i Sveriges utveckling genom åren.

Kalmar län har genomgått en betydande utveckling från 1800-talet fram till idag. Under 1800-talet dominerades regionen av jordbruket, men det skedde också en urbanisering i Sverige, även om den inte var lika utbredd som senare under 1900-talet. Städer som Kalmar och Oskarshamn började utvecklas och fungerade som centrum för handel och industri i regionen.

I början av 1900-talet och framåt inleddes en industriell expansion, där traditionella industrier som träförädling och metallproduktion blev allt vanligare. Denna utveckling ledde till att Kalmar län blev en betydande industriell region.

Under 1900-talet och fram till idag har teknologins roll i samhället genomgått en dramatisk förändring. Den digitala revolutionen har påverkat alla aspekter av samhällslivet. Nya branscher och möjligheter, såsom IT, telekommunikation och digital media, har fått en allt större betydelse.

I dagens Kalmar län präglas samhället av en kombination av traditionella näringar som jordbruk och skogsbruk, tillsammans med moderna industrier och en växande sektor av digitala tjänster och innovation. Utbildningsinstitutioner och teknologiföretag samarbetar för att främja kompetensutveckling och entreprenörskap inom digitala områden. Samtidigt fortsätter Kalmar läns rika historia och kulturarv att vara en viktig del av dess identitet, vilket ger en balans mellan det traditionella och det moderna i det digitala samhället.

Kalmar län är känt för sin rika historia och sin vackra natur. En intressant berättelse om varför det är så vackert i Kalmar län kan kopplas till en gammal legend som berättar om en överenskommelse mellan solen, havet och skogarna i området.

En gång för länge sedan, när världen ännu var ung, samlades de naturliga elementen - solen, havet och skogarna - för att skapa en plats som skulle bli känt för sin enastående skönhet. Dessa element ville förena sina krafter för att skapa något unikt och speciellt.

Solen, med sitt varma och gyllene ljus, lovade att stråla extra starkt över Kalmar län. Den beslutade sig för att kasta sina strålar över de många öarna och skogarna, vilket skulle ge landskapet en förtrollande glöd.

Havet, inspirerat av solens löfte, lovade att bära med sig lugnet och en palett av nyanser, från det djupaste blå till det skimrande gröna. Vattnet skulle smyga sig in på de långa kustlinjerna och bilda vackra vikar och stränder.

Skogarna, med sina gamla träd och mystiska gläntor, lovade att vara hemvist för en rik biologisk mångfald och samtidigt erbjuda en sagolik kuliss för människor att utforska. Träden samtyckte att hålla sina kronor höga och stolta, skapande skuggspel som dansade över marken.

Så föddes Kalmar län, ett område där solens strålar, havets brus och skogarnas sus möttes och bildade en harmonisk symfoni av naturskönhet. Det sägs att den överenskommelsen fortfarande är i kraft, och att varje gång solen går ner över Kalmar län, påminner landskapet människorna om den magiska överenskommelsen och varför det är så oerhört vackert där.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss