Läs våra nyhetsbrev

Länsstyrelsen ger regelbundet ut nyhetsbrev som vänder sig till olika målgrupper.

Fokus landsbygd
utkommer med minst sex nummer per år och innehåller information om rådgivning, kurser, och aktuella händelser i Länsstyrelsens arbete med naturvård, lantbruksfrågor, djurskydd, jakt & fiske och andra frågor med fokus på landsbygden.

Fokus social hållbarhet
utkommer fyra gånger per år och innehåller aktuell information om seminarier, kurser och om Länsstyrelsens arbete för social utveckling. Nyhetsbrevet innehåller nyheter om länsstyrelsens insatser kring bland annat alkohol-, tobak- och drogförebyggande åtgärder, integration, flyktingmottagning och ensamkommande barn, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Havs- och kustplanering
De tre samordnande länsstyrelserna informerar om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00