Sociala medier

På våra sociala medier sprider vi information om myndigheten och vår verksamhet. Vi vill vara där våra målgrupper finns. Därför använder vi oss av sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube. Det är viktigt att du som besöker våra sociala medier tar ansvar och följer våra förhållningsregler när du publicerar inlägg eller kommentarer.

På våra sociala medier sprider vi information om myndigheten och vår verksamhet. Vår ambition är att kunna svara på frågor i form av kommentarer och direktmeddelanden i mån av tid. Vi använder sociala medier både för att sprida information och föra dialog med våra målgrupper.

Ärenden och diarieföring

Om du har något formellt ärende till myndigheten som ska behandlas, eller vill följa upp handläggningen av något ärende, ber vi dig att kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Eftersom en myndighet är skyldig att spara vissa handlingar kan vissa inlägg diarieföras. Inlägg som är av tillfällig eller ringa karaktär kan vi däremot ta bort när de blir inaktuella.

Förhållningsregler

Tänk på att hålla en god ton i kommentarerna på våra inlägg och känna ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.

Inlägg eller kommentarer som innehåller kränkande uppgifter eller sekretessbelagd information får inte publiceras på våra sociala medier. Om så ändå sker tar vi bort inläggen. Detta gäller också förtal, personliga angrepp eller förolämpningar. Länsstyrelsen har möjlighet att ta bort kommersiella meddelanden samt kommentarer som inte är relevanta i förhållande till det ämne som vi tagit upp.

Vi tar också bort kommentarer och innehåll som strider mot svensk lag, till exempel:

  • hets mot folkgrupp
  • olovliga våldsskildringar
  • barnpornografi
  • uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.

Länsstyrelsen bedömer vad som ska tas bort

Det är länsstyrelsen som bedömer vilka inlägg och kommentarer som ska tas bort. Användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan stängas av. Om en person stängs av gäller avstängningen i två månader, därefter hävs blockeringen. Om personen då fortsätter att inte följa reglerna kommer blockeringen att återupptas ytterligare i två månader, utan föregående varning.

Vi uppmanar alla användare på våra sociala medier att kontakta oss om kommentarer och inlägg som strider mot reglerna.

Personuppgifter

I Sverige och i alla EU-länder gäller dataskyddsförordningen. Förordningen stärker skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.

Så hanterar vi dina person­uppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss