Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur i Kalmar län

Lodjur i snö

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län. Totalt får sex lodjur skjutas under 2024 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Beslutet om att tillåta licensjakt på totalt sex lodjur under 2024 har fattats för att reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är 4-8 familjegrupper (honor med unge/ungar). Målet är beslutat av Kalmar läns viltförvaltningsdelegation.

Avskjutningen begränsas till maximalt tre lodjur i norra jaktområdet och tre lodjur i södra jaktområdet. Jakten avslutas i hela länet om två produktiva hondjur över 14 kg fälls.

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns elva familjegrupper i Kalmar län, vilket motsvarar minst 60 lodjur.

- I år minskar tilldelningen jämfört mot föregående år. Det beror på att vi i den senaste inventeringen sett en förväntad minskning av lodjuren både i Kalmar län och i södra Sverige, säger avdelningschef Anders Karlsson.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2023 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker över hela länet, dock ej på Öland där det inte finns några lodjur.

- Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, menar avdelningschef Anders Karlsson.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1417 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus (870 st).

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss