Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Algblomning

Blommar det i Östersjön? Undvik att bada när vattnet är grynigt eller grumligt av alger. Tänk på att barn och husdjur tillhör högriskgrupp.

Närbild på klipphäll intill grönaktigt havsvatten

Exempel på hur det kan se ut i vattnet vid algblomning.

Vissa algblomningar består av arter som producerar gifter som kan innebära hälsorisker för både människor och djur. För att veta om algblomningen är giftig behöver man ta prover och skicka till laboratorium för analys.

Aktuell information

Hos Informationscentralen för egentliga Östersjön finns uppdaterad information om algblomningar och råd vid algblomning. De har också en facebooksida där du kan rapportera om du har sett något ovanligt eller akut vid kusten. Där kan du också läsa om pågående algblomningar.

Informationscentralen för egentliga Östersjön

Undvik att bada eller ha onödig kontakt med vatten om:

  • Vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara.
  • Vattenytan täcks av en tydligt blågrön, grön, gulgrön eller gulbrunaktig hinna.
  • Vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr.

En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5–1 meters djup och när vattnet ser ut som beskrivet ovan.

Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.

Barn och djur är högriskgrupper

Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel hundar, får, kor och hästar). Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.

Sjukvården ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Symptom och råd vid algförgiftning på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.

Naturligt fenomen

Algblomning är i grunden ett naturligt fenomen som uppstår när växtplankton och cyanobakterier förekommer i stora mängder. Vårblommande växtplankton är en mycket viktig födokälla för djurplankton i Östersjön. Djurplankton äts av småfisk som i sin tur äts av större fiskar och fåglar, så växtplankton är mycket viktiga för produktionen i Östersjön.

För att algerna ska blomma behövs god tillgång på näring och ljus. När det finns för mycket näring i havet växer växtplankton och cyanobakterier alltför bra och algblomningar uppstår. Förhållandet mellan näringsämnena kväve och fosfor är avgörande för hur stor tillväxten av växtplankton blir.

Överskott av fosfor

Om det finns ett överskott av fosfor i vattnet under sommaren, gynnas cyanobakterier eftersom de har förmåga att fixera och bilda eget kväve. I flera områden i Östersjön har sommarblomningarna av cyanobakterier under senaste åren ökat, även inne vid kustområden. Förändringarna beror till viss del på att det finns ett överskott av fosfor i havsvattnet under sommaren.

Blomningarna kan leda till syrebrist i djupare vatten när de döda algerna sjunker ned till botten och bryts ned. Nedbrytningen av det organiska materialet på havsbotten förbrukar syre och om syret tar slut resulterar det i döda bottnar, där inga växter och djur kan leva. För att få nytt syre måste nytt saltvatten komma in från Nordsjön, något som inträffar ungefär vart tionde år.

I Östersjön ökar ytan av döda bottnar, som idag upptar en yta lika stor som ett och ett halvt Danmark.

Kontakt

Vattenenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss