Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Deponera avfall

Att deponera brännbart eller organiskt avfall är förbjudet, men du kan söka dispens från förbudet. Visst avfall kräver samråd innan det deponeras.

Deponering är en typ av lagerhållning eller förvaring av avfall. Det är förbjudet att deponera brännbart eller organiskt avfall, men du som verksamhetsutövare kan söka dispens från förbudet. För avfall som är olämpligt att förbränna krävs samråd.

Dispens för att deponera avfall

För att kunna få dispens från förbudet att deponera brännbart eller organiskt avfall måste du som verksamhetsutövare kunna visa att det inte finns något annat sätt att hantera avfallet inom regionen. Det kan till exempel handla om att visa att det är brist på anläggningar som kan förbränna avfallet.

I övrigt får Länsstyrelsen medge dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall endast om det finns särskilda skäl.

Samråd för deponering av visst avfall

Det finns avfall som kan behöva deponeras eftersom det har sådana fysiska eller kemiska egenskaper att det endast bör behandlas genom deponering. Det kan till exempel vara avfall med höga halter av klor eller avfall som ger gnistbildning vid förbränning och som därför är olämpliga att förbränna. Samråd ska i sådana fall ske med tillsynsmyndigheten för deponin (Länsstyrelsen eller kommunen) innan avfallet deponeras.

Dispens från deponeringsförbud, Naturvårdsverket
Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss