Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vilka verksamheter omfattas av Sevesolagen?

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter (inklusive bergtäkter) som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär även att bland annat tillstånd krävs samt att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

Det finns en förteckning över ämnena som omfattas av Sevesolagen i bilaga 1 till förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats.

Anmälan enligt Sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till Länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om dina skyldigheter som verksamhetsutövare och anmälan enligt Sevesolagen.

Verksamhetsutövarens skyldigheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan om åtgärder enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen).
  2. Klicka på skicka längst ner.

1. Verksamhetsutövare
2. Verksamheten

3. Verksamhetsansvarig
Den e-post du uppger får en bekräftelse på denna anmälan.
4. Farliga ämnen
Behöver du ange fler är tre ämnen, fyll i uppgifterna under punkt 5. Övriga ämnen.
Ämne 1


Ämne 2


Ämne 3


5. Övriga ämnen

6. Aktiviteter som bedrivs i verksamheten

7. Faktorer och omständigheter som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka

8. Samråd

9. Övriga upplysningar


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Läget i länet

I Kalmar län finns 8 anläggningar av den högre kravnivån och 18 av den lägre. 11 av verksamheterna på den lägre kravnivån är bergtäkter.

I tabellen listas länets Sevesoanläggningar efter kommun, senaste tillsynsbesök och kravnivå.

Kommun

Verksamhet

Senaste besök

Kravnivå

Övrigt

Emmaboda

Glasma AB

2019-15-03

Lägre


Hultsfred

Austin Sverige AB

2019-11-07

Lägre


Hultsfred

BGS Småland AB, Vrånganäs

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Hultsfred

DSV Road AB

2019-12-12

Lägre


Hultsfred

Norab AB

2020-08-17

Lägre


Kalmar

AB Nybrogrus, Runtorp

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Kalmar

Brenntag Nordic AB

2020-07-29

Högre


Kalmar

Circle K Sverige AB

2021-02-16

Högre


Kalmar

Nynäs AB

2019-05-20

Lägre


Kalmar

Skanska Industrial Solutions AB, Ebbegärde

2020-09-28

Lägre

Bergtäkt

Kalmar

Skanska Industrial Solutions AB, Knapegården

2020-09-28

Lägre

Bergtäkt

Kalmar

Stena Recycling AB

2020-09-15

Högre


Kalmar

Swedish DLA Agro

2020-12-02

Lägre


Kalmar

Skanska Industrial Solutions AB, Bottorp

2020-09-28

Lägre

Bergtäkt

Mönsterås

Skanska Industrial Solutions AB, Åserum

2018-03-07

Lägre

Bergtäkt

Mönsterås

Södra Cell AB

2020-11-20

Högre


Nybro

AB Nybrogrus, Brånahult

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Oskarshamn

Almer Oil & Chemical Storage AB

2020-10-26

Högre


Oskarshamn

Emmaboda Granit AB, Flivik

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Oskarshamn

Nordic Storage

2020-08-12

Högre


Oskarshamn

OKG Aktiebolag

2020-08-28

Lägre


Oskarshamn

SAFT AB

2020-07-08

Högre


Västervik

OKQ8 AB

2020-09-29

Högre


Västervik

BGS Småland AB, Hörtingerum

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Västervik

BGS Småland AB, Vråka

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Västervik

Skanska Industrial Solutions AB, Heda

2018-03-07

Lägre

Bergtäkt


Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss