Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional vattenförsörjningsplan

Medvetenheten om vårt vatten och behovet av att planera för användningen har ökat efter de senaste somrarnas låga grundvattennivåer och torka. En säker vattenförsörjning är en viktig del av samhällets infrastruktur. Det innebär att dricksvattenförsörjningen är säkerställd genom att tillgången på vatten motsvarar behovet.

Ett förändrat klimat ändrar förutsättningarna för samhället och skapar utmaningar för vattenförsörjningen. Prognoser kring framtidens klimat visar på att vi kan förvänta oss större variationer i tillgången av vatten. Högre temperaturer leder till längre växtsäsonger och ökad avdunstning vilket påverkar vattenbalansen.

Under vissa perioder kommer torka att bli vanligare och mängden vatten som finns tillgänglig för dricksvatten och bevattning minskar. Förändringar i mängden nederbörd, fördelningen mellan säsonger och påverkan på kvaliteten gör att vi behöver planera och anpassa vår framtida vattenförsörjning.

Regional vattenförsörjningsplan

Vi behöver skydda våra vattenresurser för framtiden. Det finns en regional vattenförsörjningsplan för Hallands län. Vattenförsörjningsplanen är skyddad enligt 18 kap 13§, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Syftet med planen är att

  • ge en bild av vattenförsörjningen och säkra tillgången på dricksvatten på lång sikt i Hallands län
  • peka ut de viktigaste regionala vattenresurserna så de kan skyddas
  • visa på ett underlag som är användbart vid samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, beredskap, prövning och klimatanpassning på kommunal och regional nivå
  • arbeta för en samverkan kring dricksvattenfrågan i länet och verka för hållbara lösningar och åtgärder.

För den som behöver ta del av planen kan en förfrågan skickas till Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss