IED-anläggningar

EU beslutade 2013 om nya regler för industriutsläpp genom industriemissionsdirektivet (IED). Regeringen införde därför nya och ändrade förordningar för att få in direktivet i svensk lag.                         

Riksdagen ändrade i miljöbalken och införde bland annat krav på att en tillståndsansökan ska innehålla en statusrapport och att en verksamhetsutövare ska återställa området när verksamheten läggs ned. Direktivet innebär också ett skärpt krav på bästa möjliga teknik.

Den 7 januari 2013 började industriutsläppsdirektivet tillämpas i Sverige. De flesta ändringar har gjorts på förordningsnivå som trädde i kraft den 18 juni 2013. I Hallands län finns ett 50-tal verksamheter som omfattas av regelverket. De flesta är stora djurhållare.

Förbränningsanläggningar och utsläpp av lösningsmedel

Även regelverken för stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning och begränsning av utsläpp av VOC har bakats in i IED-direktivet och det finns därför nya svenska förordningar för reglering av utsläpp från dessa verksamheter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss