Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Transport och hantering av avfall

Du som yrkesmässigt transporterar eller hanterar avfall i Sverige behöver tillstånd eller göra en anmälan till Länsstyrelsen.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du som genomför yrkesmässiga transporter ska ansöka om tillstånd om du ska

 • transportera farligt avfall
 • transportera icke-farligt avfall som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår.

Du som transporterar avfall som uppkommit i eller i samband med din egen yrkesmässiga verksamhet behöver ansöka om tillstånd om mängden avfall som ska transporteras överskrider 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per kalenderår.

Som avfall i egen verksamhet räknas:

 • avfall som uppkommer i den egna verksamheten
 • avfall som uppkommer i samband med service, underhållsarbete hos en annan verksamhetsutövare.

Ditt tillstånd gäller 5 år

Tillstånden för farligt avfall gäller vanligtvis i fem år. Tillstånd för icke-farligt avfall kan gälla tills vidare men kan också vara tidsbestämda. När tillståndstiden tagit slut får du lämna in en ny ansökan om du vill fortsätta transportera avfall.

När räcker det med en anmälan?

Anmäl till Länsstyrelsen om din verksamhet

 • transporterar andras avfall yrkesmässigt om
  • mängden icke-farligt avfall är mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår. Varje enskild transport får inte vara större än 1 ton eller 5 kubikmeter.
 • transporterar eget avfall om
  • mängden farligt avfall är mindre än 100 kilo eller 100 liter per kalenderår
  • du ska transportera avfall som är undantaget från tillståndsplikten
  • mängden icke-farligt avfall överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår.
 • är handlare eller mäklare av avfall.
 • samlar in farligt avfall yrkesmässigt. Det kan till exempel vara om du
  • har en butik
  • är skrotsamlare
  • är en producent vars kunder lämnar in elektronikavfall.

Du behöver bara anmäla insamlingsverksamheten och inte varje samlingsplats.

Din anmälan gäller 5 år

Anmälan för farligt avfall gäller för fem år. Lämna in en ny anmälan om du tänker fortsätta med transporterna. Om dina transporter gäller icke-farligt avfall gäller din anmälan tills vidare.

Tillfällig transport av farligt avfall

Om du tillfälligt behöver transportera farligt avfall som inte är normalt exempelvis vid en olycka, behöver du inte anmäla detta. Mängden får inte överstiga 100 kg eller 100 liter. Det får inte heller vara avfall som har tillståndsplikt.

Ingen anmälan behövs om tillstånd redan finns

Du behöver inte lämna in en anmälan om du redan har ett tillstånd till transport av avfall.

Avgifter

 • Anmälan: 320 kronor.
 • Transporttillstånd för farligt avfall med/utan övrigt avfall: 2 900 kronor.
 • Transporttillstånd för endast övrigt avfall: 1 660 kronor.

Betalning i vår e-tjänst

När du skickar in ansökan via vår e-tjänst kan du välja att betala direkt i e-tjänsten med kort (Visa eller Mastercard) eller till bankgiro med OCR-nummer. Uppgifter om bankgiro och OCR-nummer får du i samband med att du skickat in ansökan via e-tjänsten.

Utländska transportörer

Om du har ett utlandsregistrerat företag behöver du använda en annan e-tjänst som heter ”Application for transporting non-hazardous and hazardous waste in Sweden” för att anmäla ditt företag till Länsstyrelsen. Informationen och e-tjänsten är på engelska men det går bra att besvara frågorna på något nordiskt språk. Du som ska anordna en gränsöverskridande transport av avfall är också ansvarig för att ta reda på vilka krav som gäller för den aktuella transporten.

Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd

Vid transport av avfall som innehåller något av dessa behöver du alltid tillstånd till transport av avfall:

 • kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
 • cyanid
 • kadmium
 • PCB-produkter.

Avfall som är undantagna från tillståndsplikten

Följande avfallsslag är undantagna från tillståndsplikten:

 • avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08*)
 • flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04*)
 • smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02*)
 • asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01*)
 • avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15*).

Om dessa typer av avfall uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet behöver du lämna in en anmälan till Länsstyrelsen för att få transportera dessa. En anmälan räcker även om mängden avfall överstiger 100 kg eller 100 liter per år.

Kontrollera avfallstransportörer

I vårt webbregister Kontrollera avfallstransportörer kan du kontrollera företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.

Webbregistret Kontrollera avfallstransportörer Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss