Upptäckt förorening

Om du upptäcker en förorening vid en fastighet som du äger eller använder är du skyldig att genast underrätta den myndighet som ansvarar för tillsynen.

Underrätta rätt tillsynsmyndighet om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening är det viktigt att du underrättar rätt tillsynsmyndighet. Det är antingen Länsstyrelsen eller kommunen som ansvarar för tillsynen av förorenade områden.

Kommunen är som regel tillsynsmyndighet vid grävarbeten i gator och parker samt vid mindre industrier. För tillståndspliktiga verksamheter, som till exempel större industrier, är det antingen Länsstyrelsen eller kommunen som är tillsynsmyndighet. Kontakta din kommun om du är osäker.

Underrätta vid upptäckt förorening

Om du har upptäckt en förorening och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för området underrättar du oss genom vår e-tjänst. Se till att du har tillgång till kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och uppgifter om föroreningen innan du använder e-tjänsten.

Om kommunen är tillsynsmyndighet ska du inte använda denna e-tjänst.

Anmäl avhjälpande åtgärder av föroreningsskada

När du upptäcker en förorening eller planerar att genomföra en sanering, ska det anmälas till tillsynsmyndigheten, som oftast är kommunen. Om kommunen hänvisar dig till Länsstyrelsen kan du använda dig av blanketten för anmälan om föroreningsskada.

Avgift

Om du som verksamhetsutövare inte betalar in en årlig avgift för miljöfarligverksamhet till Länsstyrelsen, så kan hanteringen av anmälningsärendet (tillsyn enligt miljöbalken) innebära en tillsynsavgift.

Anmälan om avhjälpandeåtgärd av en föroreningsskada ska lämnas in minst sex veckor innan verksamheten startar.

  1. Ladda ner och fyll i blanketten:
    Anmälan om avhjälpande åtgärder med anledning av föroreningsskada Pdf, 287.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  2. Skicka din anmälan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se
    eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss