Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 apr 2023 klocka 10.00 - 13.30

Odla fleråriga grönsaker, frukt, bär och nötter med skogen som inspiration

Foto av en grönskande trädgård. Till vänster i fotot syns en skylt med ordet "skogsträdgård".

Foto: Annevi Sjöberg

På senare år har intresset för att odla mat med inspiration från skogliga ekosystem som en lund eller ett skogsbryn exploderat i Sverige. Nu erbjuder projektet Ekologisk produktion en träff med en föreläsning och studiebesök för dig som vill veta mer om hur vi kan lära av naturen när det kommer till matodling.

Inledande föreläsning

Det är främst trädgårdsägare som anammat tanken om att skapa resilienta odlingar som ger skörd i form av nötter, frukt, bär, fleråriga grönsaker, svamp och rötter. Inspirationen från naturliga skogliga ekosystem har dock även börjat smyga sig in i större jordbrukssystem. Jordbruksverket har ganska nyligen fastställt en definition av Agroforestry där exempelvis alléodlingar beskrivs som system där ettåriga grödor varvas med perenna vedartade växter och ibland även djurhållning.

Under den här träffen får du en introduktion till skogsträdgårdsodling och odling av fleråriga grönsaker i mindre och större skala. Du kommer också få lära dig om ett antal spännande växter som funkar bra att odla på Gotland!

Om föreläsaren

Annevi Sjöberg är nyinflyttad till Gotland. Hon är en av författarna till böckerna "Skogsträdgården - odla ätbart överallt" som blev årets trädgårdsbok 2018 samt "Fleråriga grönsaker - upptäck, odla, njut". Hon är i grunden miljövetare och har ägnat sig åt skogsträdgårdsodling sedan 10 år tillbaka i Stjärnsund, Södra Dalarna. Annevi är lärare i Skogsträdgårdsodling vid Färnebo folkhögskola och just nu med i ett projekt för att främja odling av fleråriga grönsaker som är finansierat av Jordbruksverket.

Tillhörande studiebesök

Efter föreläsningen beger vi oss tillsammans till Minvägen 3 i Fårösund för ett studiebesök hos Claudia Kim. Claudia har sedan 2019 odlat enligt no-dig och byggt jord på sin skogstomt. Hon påbörjade en skogsträdgård 2020 efter en kurs i permakultur. Den här skogstomten var en del av kustartilleriets område och hade därför aldrig sett ett enda fruktträd.

När Claudia köpte tomten 2018 blev de gamla paradrabatterna framför baracken hennes grönsaksbäddar. Den torra och steniga marken (grus, lera) är svårodlad och odlingsbäddar har efter år av täckning och jordbygge blivit en mycket liten köksträdgård där perenna växter efter hand planteras in i bäddarna för att stanna.

I den skogigare delen av tomten planteras successivt ätliga träd och buskar allt eftersom mikroklimat hittats eller skapats. Tid och observation har varit viktiga faktorer eftersom anpassning till torka, vind och intensiv sol har krävts. Claudia har byggt en vattenuppsamlingstrappa som kan fånga upp 3000l vatten från hustaket. Ett system för bevattning finns ännu inte men det här är en av de bästa och mest nödvändiga sakerna hon har gjort eftersom hon bestämde sig för att inte bygga en damm. Det här gör att hon kan vattna uteslutande med regnvatten hela sommaren.

Om Claudia

Claudia Kim bor på norra Gotland och har sedan 2019 odlat enligt no-dig och byggt jord på sin skogstomt. Hon odlar ätligt och perennt på norra Gotland med permakultur som utgångspunkt.

Bra att veta

Ta med dig egen lunch och gärna en filt eller liknande att sitta på om lunchen blir utomhus. Under träffen bjuds det på fika. Har du önskemål om specialkost kan du kontakta Anna Sorby via e-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se.

Det kommer finnas möjlighet att samåka till och från Fårösund. För att anmäla intresse om samåkning kan du kontakta Anna sorby via via e-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se eller telefon: 010-2239386

Det här är den första i en serie träffar där vi höjer kunskapen och byter erfarenheter kring odling av grönsaker, frukt och mycket annat. Nedan kan du läsa mer om alla träffar:

Träff 1: Odla fleråriga grönsaker, frukt, bär och nötter med skogen som inspiration, 26 april
Träff 2: Grönsaksodling och gårdsbutik, 13 juni
Träff 3: Andelsjordbruk – att återskapa relationen till vår mat, 4 juli
Träff 4: Att odla frukt – tips och tricks, 6 september
Träff 5: Jordhälsa - organismernas funktion i ekosystemet, 4 oktober

Aktiviteten anordnas genom projektet Ekologisk produktion och bekostas med medel från EU och svenska staten. Träffen riktar sig främst till ekologiska lantbrukare och de som är intresserade av att ställa om till ekologiskt, men alla är välkomna.

Var:
Klassrum Ava på Folkhögskolan i Fårösund
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
24 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 april klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss