Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Om att lyckas med bärodling

Förpackningar fyllda med jordgubbar.

Vid två tillfällen har hortonomen Magnus Engstedt hållit i kurser om bärodling, med cirka 15 deltagare på vardera. Den första träffen var riktad till de i uppstartsfas medan andra träffen var för redan etablerade odlare. Magnus delade med sig av mycket kunskap – det här är en kortare sammanfattning av all fakta han förmedlade.

Magnus ser en ökad trend för att välja närodlat. Det finns stor potential att utveckla saker runt bärodlingen och skapa win-win. Ett gott exempel är Eriksgården, Sjöbo, som även riktat in sig som besöksmål och bland annat erbjuder ”bärbuffé”, vilken de sålde 70 000 portioner av 2023.

Traditionell markodling dominerar fortfarande, men många kör numera också substratodling i rännor (som balkonglådor) i växthus, där man tar två skördar på 11 månader och sedan byter ut plantorna. Det finns också en del tunnelodling med substratodling (odling i torv eller kokos), det är dock inte godkänt inom ekologisk odling.

Vattning

 • Undersök kvaliteten på sitt vatten och tillgång till vatten (1 ha förbrukar 20 m3 per dag med droppbevattning under varma dagar, räkna med åtminstone en varm månad per säsong(?)) och sprinklerbevattning gör av med betydligt mer pga avdunstning – ca 5 mm avdunstar under varma dagar, droppbevattning motsvarar 2 mm regn... Skicka vattnet på analys. Viktigt vilken typ av bevattning man satsar på (sprinkler, dropp) samt hur man hanterar gödselvattning eller vatten till växtskyddsspruta. Ska helst vattna jordgubbar utspritt över dagen, inte för mycket på en gång, alltid sluta vattna framåt 17 och låta det torka upp lite till morgonen.
 • Kolla råvattnet varje år, kolla alkalitet som avgör om/hur mycket syra som behöver tillsättas. Stabilare pH. Viktigt vid användning av växtskyddsspruta. Ökad andel ammoniumkväve i gödselvattning sänker pH-värde i rotmiljön, ger plantan bättre möjlighet att ta upp mikronäring. Ska mäta med pH-sticka när blandningen är klar för att se till att pH ligger bra (ca 6-6,5). En del medel har ingen effekt vid för hög pH och en del ingen effekt vid för låg, gäller att ha lite koll på det som man inte sprutar i onödan.

Lämpliga jordar

 • Bladgödselmedel får användas inom både konventionell och ekologisk odling, en del sådana har också en fungicid effekt som även motverkar mjöldagg, t.ex. mangan 235 eller metalosate.
 • Att tillföra näring i stor dos ett par gånger per år (höst och vår, som vi ofta gör) är inte optimalt för plantorna, inte heller att gödselvattna hela tiden - för plantorna är det bättre att tillföra lite näring ca en gång i veckan under växtsäsong och anpassa hur mycket man ger av respektive näringsämne i olika tillväxtfaser. Då kommer plantorna bättre kunna ta upp rätt näring, växa bättre och ge bättre kvalitet på grödan.

Plantor

 • Tidigare varnat för utländska plantor då man riskerade att få med mycket negativa saker med dem, sjukdomar, kvalster etc. Förekommer ännu men betydligt mer kontrollerat idag och mindre riskabelt. Gäller dock att använda bra, väletablerade leverantörer.
 • Finns en del ekologiska plantor att köpa men det går också att söka dispens inom eko om man inte får tag på ekologiska plantor. Om man planerat icke-ekologisk planta måste man vänta ett år innan man kan ta ekologiskt godkänd skörd från den.
 • Pluggplantor av årets revor ska planteras i början av augusti, några som väntat till slutet av augusti fick bara halva skörden i jämförelse.
 • Jordgubbsplantor tappar ca 20 procent i bärstorlek varje år, vilket gör att man egentligen bara borde ta skörd i två år. Många tar ändå i tre år, eller även fyra – vilket både försämrar skörden och ökar risken för skadegörare. Revor från förra året är fysiologiskt ett år yngre än ursprungsplantan, vilket ger förnyelse och god kvalitet på bären.
 • Plantor i upphöjda bäddar riskerar att frysa ihjäl när det blir kallt. Förebygg köldskador genom att vidga hål i plasten redan i augusti, så de inte växer för mycket uppåt. Höga delar av plantan som utsätts för köld gör att hela plantan dör. Så på med fiberduk och se till att hålla plantan varm i september när blomklasarna bildas, för att få hög skörd redan första året. Plastlistodling som sköts på rätt sätt (med fiberduk etc.) ger fördelarna minskat ogrästryck, mer värme till plantan, håller fukten bättre än öppen mark. Men det finns risk för köldskador om man inte förebygger det till vintern.
 • Det är stor variation mellan olika sorter gällande såväl smak som hållbarhet, storlek, sen/tidig skörd etc. Vid val av sorter är det viktigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar, när man vill kunna skörda och vilket transportbehov som finns vid försäljning.
 • För många sorter gäller det att vara restriktiv med kväve för, men ge extra kalium.
 • Nya sorter upplevs behöva vintertäckas i högre grad än äldre sorter. Magnus rekommenderar vintertäckning för alla sorter om möjligt, då det ger en bättre vitalitet i plantorna. Men det kan vara svårt att vintertäcka allt. Då bör man prioritera de yngre plantorna.

Gödning och växtskydd

 • Kumulus, mot svavelbrist, är ett gödselmedel som alla får använda, ingen behörighet krävs. Sen har det även en positiv effekt mot mjöldagg vilket är en bonus.
 • Det finns många växtskyddsmedel och näringsmedel som tillåts i eko-odling, men de är kostsamma. Därför viktigt att ta jordanalyser och tillsätta rätt saker – det kan vara värt en del kostnader när man får en bättre skörd.

Kursen arrangerades av länsstyrelsen inom projektet Ekologisk produktion och har finansierats med medel från EU och svenska staten.

Mer information om projektet Ekologisk produktion

EU-logga och texten "Medfinansieras av Europeiska Unionen".

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss