Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nätverksträff med den grå gotländska ullen i fokus

Gotland grey

Den 6 november samlades ett 30-tal ullfiberintresserade personer på Gotland Grönt Centrum för att få en uppdatering om vad som händer inom initiativet Gotland Grey och - inte minst - få möjlighet att titta på de material och produkter som tagits fram inom projektets ramar.

Gotland Grey är ett tvåårigt projekt som syftar till att utveckla en lönsam värdekedja för grå kvalitetsull på Gotland – från tvättad ull via förädling till kund. Fokus i satsningen är industriell produkt- och produktionsutveckling.

Mål på sikt är att öka möjligheterna till sysselsättning inom ullindustriell verksamhet på Gotland. Gotland Grey ska bidra till utveckling av nya produkter och tjänster som bygger på grå ull från rasen Gotlandsfår – den volymmässigt största fiberråvaran på Gotland. Ett annat mål för initiativet är att medverka till etablering ett kompetenscentrum på Gotland för samverkan kring produktutveckling och marknadsföring av produkter och tjänster inom ullfiberförädling.

Projektet startade under våren 2019 och finansieras av Länsstyrelsen i Gotlands län med medel från landsbygdsprogrammet 2014-2020. Den 9 maj, i samband med projektstarten, genomfördes en första nätverksträff på Ullkontoret i Endre (Ulltvätteriet).

garn

Att inom projektperioden bygga upp en erfarenhetsbank kring den grå ullfibern och hur den kan hanteras i ett hållbart industriellt flöde är huvudfokus för projektet. Råvara i produktutvecklingen är industritvättad ull från Ullkontoret i Endre, som för övrigt är Sveriges enda storskaliga ulltvätteri. På nätverksträffen den 6 november kunde de första spännande produktproverna presenteras. Bland annat visades:

- Ett tunt garn, 5 Nm (100% grå tackull)
- Ett tjockare garn 0,35 Nm (100% grå tackull)
- Provstickade och provvävda produkter
- Isoleringsmaterial (tillverkade av tvättad ull av sämre kvalitet)
- Gödsel- och jordförbättringsprodukter (hydrolyserad otvättad ull av sämre kvalitet blandat med sågspån och bark)

Den första provtillverkningen av garn från ca 400 kg tvättad ull skedde på ett spinneri i Tyskland. Ytterligare garnprover från ett svenskt spinneri beräknas levereras vid årsskiftet. De första lärdomarna pekar på ett utbyte i spinneriet på ca 85 procent av levererad ull. Det grova garnet ger ett något lägre utbyte medan det tunnare ett något högre. På mötet diskuterades, utifrån en fortsatt process för produktutveckling, att det kan finnas behov av att ta fram hårdare spunnet garn och också att spinna på olika sätt.

Flera av deltagarna på mötet tog vara på möjligheten att få med sig en kon garn att testa i egen tillverkning. Genom att dela erfarenheter av att använda garnet byggs successivt en gemensam erfarenhetsbank upp och idéer kring fortsatt produktutveckling genereras. På gång inom projektet är också att erbjuda större svenska textiltillverkare att göra vävning på prov och provsticka garnet industriellt. En nästa nätverksträff planeras preliminärt till mars 2020.

Gödsel

På träffen visades även prov på isoleringsmaterial och gödselmedel som har tagits fram i Italien genom kontakter som projektet knutit i samband med deltagande i en internationell ullkonferens i Biella i maj 2019. Dessa produkter är dock inte prioriterade produktutvecklingsområden för projektet. Syftet har varit att visa att all ull kan tas tillvara och vidareförädlas mot olika marknader.

För mer information om Gotland Grey, kontakta processledare Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@gmail.com.

Text: Lotta Lövhagen Lundberg, Foto: Gunilla Lexell

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss