Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Vill du att din vattenorganisation ska synas här? Skicka e-post med aktuella kontaktuppgifter till gotland@lansstyrelsen.se. Kom också ihåg att meddelas oss om något ändras och uppgifterna behöver uppdateras.

Alskog, Svajde fiskeläge
Kontaktperson: Kaj Svensson, kassör
Telefon: 070-726 15 63
E-post: kaj.svensson@telia.com

Blått Centrum Gotland
Kontaktperson: Gunilla Rosenqvist, projektledare
Telefon: 070-376 81 58
E-post: gunilla.rosenqvist@geo.uu.se

Fårösunds Sportfiskeklubb
Kontaktperson: Bertil Eklund, ordförande
Telefon: 0706-75 54 91
E-post: bertileklund@telia.com
Fårösunds Sportfiskeklubb på Facebook Länk till annan webbplats.

Gotlands Havsmiljöförening
Kontaktperson: Maria Ahlsten, ordförande
Telefon: 070-588 39 61
E-post: maria@gansviken.se

Gothemåns Vattenråd
Kontaktpersoner: Ulf Smedberg, ordförande, Anders Lekander, sekreterare
Telefon: 0708-43 11 33 (Ulf), 0702-16 06 57 (Anders)
E-post: ulf@smedbergsgard.se, anders.lekander@gotlandskaninen.se
Facebook Länk till annan webbplats.

Lau Strandförening
Kontaktperson: Tönu Saartok, ordförande
Telefon: 070-552 74 02
E-post: saartok@telia.com

Nordvästra Gotlands vattenråd
Kontaktpersoner: Andreas Nypelius, sekreterare, Didrik Andersson, ordförande
Telefon: 073-393 99 33 (Andreas), 070-315 76 51 (Didrik)
E-post: nypelius@live.se, didrika52@gmail.com

Sandhamns StrandSällskap
Kontaktperson: Dan Holmquist, kassör
Telefon: 0705-98 55 97
E-post: dan_holmquist@hotmail.com
Sandhamns StrandSällskap på Facebook Länk till annan webbplats.

Snoderån
Kontaktpersoner: Björn Hjernquist, ordförande, Sigrid Agenäs, sekreterare
Telefon: 070-522 68 91 (Björn)
E-post: 0498485248@telia.com, Sigrid.Agenas@slu.se
Webbadress: www.snoderan.se Länk till annan webbplats.

Sportfiskarna
Kontaktpersoner: Lars Vallin, projektledare, Joakim Lyander, projektledare/regionalt ungdomsansvarig, Joel Norlin, regionchef
Telefon: 0722-08 70 11 (Lars), 073-742 35 03 (Joakim), 070-335 27 00 (Joel)
E-post: lars.vallin@sportfiskarna.se, joakim.lyander@sportfiskarna.se, joel.norlin@sportfiskarna.se
Webbadress: www.sportfiskarna.se Länk till annan webbplats.
Sportfiskarna på Facebook Länk till annan webbplats.

Vägumevikens Vänner
Kontaktperson: Ingrid Fredriksson, ordförande
Telefon: 0708-54 06 03
E-post: info@vagumeviken.se
Webbadress: www.vagumeviken.se Länk till annan webbplats.
Vägumevikens Vänner på Facebook Länk till annan webbplats.

Östra Gotlands Vattenråd
Kontaktpersoner: Lotta Löwhagen Lundberg, ordförande, Sissela Campbell, kassör
Telefon: 070-654 13 44 (Lotta), 072-53 56 139 (Sissela)
E-post: lotta.lowhagen.lundberg@gmail.com, asbackagard.ab@gmail.com

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss