Anmäl bristande djurhållning

För att anmäla missförhållanden eller vanvård av djur vänder man sig i första hand till länsstyrelsens djurskyddshandläggare. Om dessa inte går att nå vänd er till länsveterinären. Ring till Länsstyrelsen i Gotlands län, på telefon 010-223 90 00 (växeln).

Det är länsstyrelsen som ansvarar för kontroll av djurskyddet. Anmälningar från allmänheten tas emot av myndigheten som därefter undersöker förhållandena. För anmälan av fall på Gotland, ring till djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län, på telefon 010-223 90 00 (växeln). Anmälan kan även göras via e-post till gotland@lansstyrelsen.se. Blankett att fylla i finns längre ned på denna sida.

Anmälan kan också göras till polisen, som då vidarebefordrar denna till länsstyrelsen eller utreder fallet själva. Om det är efter kontorstid och läget är akut, kontakta polisen.

Observera att om du gör en anmälan via e-post så är du inte anonym.

Vad anmälan ska innehålla

  • Vilket djurslag är det, antalet
  • Finns det särskilda signalement (ex färg, storlek, kort/långhår, kött/mjölkras, etc.)
  • På vilket sätt far djuret illa, hur länge har det pågått
  • Djurägarens namn och adress
  • Var befinner sig djuret (adress)
  • Känner du till om djuret har mat och vatten

Kontakt