Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl bristande djurhållning

För att anmäla missförhållanden eller vanvård av djur vänder man sig i första hand till länsstyrelsens djurskyddshandläggare. Om dessa inte går att nå vänd er till länsveterinären. Ring till Länsstyrelsen i Gotlands län, på telefon 010-223 90 00 (växeln).

Det är länsstyrelsen som ansvarar för kontroll av djurskyddet. Anmälningar från allmänheten tas emot av myndigheten som därefter undersöker förhållandena. För anmälan av fall på Gotland, ring till djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län, på telefon 010-223 90 00 (växeln) eller fyll i webbformuläret nedan.

Anmälan kan också göras till polisen, som då vidarebefordrar denna till länsstyrelsen eller utreder fallet själva. Om det är efter kontorstid och läget är akut, kontakta polisen.

Observera att om du gör en anmälan via e-post så är du inte anonym.

Vad anmälan ska innehålla

  • Vilket djurslag är det, antalet
  • Finns det särskilda signalement (ex färg, storlek, kort/långhår, kött/mjölkras, etc.)
  • På vilket sätt far djuret illa, hur länge har det pågått
  • Djurägarens namn och adress
  • Var befinner sig djuret (adress)
  • Känner du till om djuret har mat och vatten

Anmälan via webbformulär

Du kan göra din anmälan om misskötsel av tama djur via webbformuläret nedan. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym.

Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren

För att vi ska kunna hantera anmälan måste du ange en adress. Om det är en adress där det finns flera hushåll, måste även namn eller lägenhetsnummer anges. Om detta inte anges kommer vi att avskriva anmälan och lämna den utan åtgärd. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.Djuren saknar tillgång till:
Djuren saknar tillgång till:


Har du dokumenterat bristerna och har bilder att bifoga?
Har du dokumenterat bristerna och har bilder att bifoga?

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss