Försäljning av omhändertagna djur

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Syftet med kontrollerna är att se till att djuren har det så bra som möjligt. Det händer att länsstyrelsen omhändertar djur som sedan säljs.

Djuren säljs i befintligt skick

Den information och de bilder som lämnas här är det vi känner till om djuret och vi har ingen övrig information att ge. I de fall där det finns en veterinärbesiktning får köparen ta del av den. Djuren överlåts i befintligt skick.

Djuren kan inte återlämnas till länsstyrelsen.

Vilka krav ställer vi på en köpare?

Intresserade köpare kommer att kontrolleras så att det inte föreligger några tidigare djurskyddsproblem eller beslut enligt lagen om tillsyn av hundar och katter. Vi gör därefter en bedömning om du är lämplig ägare för det djur som du är intresserad av. Djuren säljs när en godtagbar köpare har hittats.

Vi förbehåller oss prövningsrätt av samtliga inkomna intresseanmälningar och rätt att förkasta samtliga om vi bedömer att kraven inte uppfylls. Det innebär att vi inte säljer djuren till högstbjudande utan bara om och när vi ser att det finns en lämplig köpare.

Vi har för närvarande inte några djur till försäljning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss