Utsättning av fisk och kräftor

Om du planerar att sätta ut eller flytta fisk eller kräftor från ett vattenområde till ett annat behöver du först ansöka om tillstånd från länsstyrelsen. All utsättning ska också återrapporteras till oss.

Ansök om utsättning

För att sätta ut eller flytta fisk eller kräftor från ett vattenområde till ett annat krävs tillstånd av länsstyrelsen. Fisk och kräftor får inte planteras ut om det kan medföra spridning av olämpliga arter eller stammar eller av smittsamma sjukdomar. Tillståndet för utsättning av fisk eller kräftor gäller i ett år, sedan behöver du ansöka på nytt.

För att ansöka om tillstånd för utsättning av fisk och kräftor, kontakta Länsstyrelsen i Gotlands län.

Återrapportering av utsättning av fisk och kräftor

All utsättning av fisk och kräftor ska återrapporteras till Länsstyrelsen. Krav på återrapportering ligger som ett villkor i alla beslut om utsättningar. I ditt beslut står det när återrapportering senast ska ha inkommit till Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss