Hitta på sidan
Hitta på sidan

Bästeträsk – Sveriges nästa nationalpark

Bästeträsk med omgivning är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland har nu inlett arbetet med att bilda en nationalpark i området.

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare i form av vandringsleder samt entréer och anläggningar för friluftslivet. Arbetet sker i form av ett projekt i samverkan mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Samverkan och delaktighet är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark och många aktörer involveras. Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning.

Genom att bilda nationalparker kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

Aktuellt

Under våren 2020 började vi kontakta ägare av mark som kan komma att ingå i nationalparken. Det är ett arbete som kommer att pågå under lång tid och vi räknar med att ta en första kontakt med berörda markägare mellan våren 2020 och sommaren 2021. 

Parallellt med markköpen pågår en kunskapsinsamling där vi bland annat tar reda på hur området används för friluftsliv idag och vilka värden för friluftslivet som kan utvecklas.

Tidplan Bästeträsk

Håll dig uppdaterad om arbetet med att bilda nationalpark vid Bästeträsk: Prenumerera på vårt nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt

Hitta på sidan