Bästeträsk – Sveriges nästa nationalpark

Strand Bästeträsk

Bästeträsk med omgivningar är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland har nu inlett arbetet med att bilda en nationalpark i området.

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare i form av vandringsleder samt entréer och anläggningar för friluftslivet. Arbetet sker i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Samverkan och delaktighet är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark och många aktörer involveras. Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning.

Genom att bilda nationalparker kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

Aktuellt

Under sommar och höst fortsätter vi att ha kontakt med ägare av mark som kan komma att ingå i nationalparken. Arbetet med att köpa mark och vatten kommer att pågå under lång tid och vi räknar med att ha tagit en första kontakt med berörda markägare mellan våren 2020 och sommaren 2021. 

Parallellt med markköpen pågår en kunskapsinsamling. Under året kommer det bland annat att göras en översiktlig sammanställning av områdets forn- och kulturlämningar, dels för att få ett bra underlag till skötselplanen men även för att se vad som kan lyftas fram i den blivande nationalparken.

Vi fortsätter även att titta på hur friluftslivet kan utvecklas i området och vilka behov det finns av anläggningar för besökare.

Workshopar

I höst arrangeras workshopar, i samarbete med SLU Centrum för naturvägledning, där exempelvis föreningar, lokala entreprenörer, naturturismföretag, museer och boende i närområdet har möjlighet att delta. De som på olika sätt kommer att vara med och berätta om nationalparken och dess värden för besökare. Vad ska besökare kunna uppleva och lära sig i området? Vilka berättelser om området – förr, nu och i framtiden - delar vi med oss av till framtida besökare?

Här är vi

Håll dig uppdaterad om arbetet med att bilda nationalpark vid Bästeträsk: Prenumerera på vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt