Gävleborg mot narkotika

Poliser och polisbilar

Foto: Mostphotos

God hälsa och trygghet tillhör de viktigaste grundstenarna i ett samhälle. Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) orsakar idag både lidande för individen och anhöriga men får även stora samhälls­ekonomiska konsekvenser. Att satsa på ett förebyggande arbete är därför av stor vikt.

Narkotika förstör många människoliv, både missbruket och konsekvenser utifrån det. Narkotika finansierar också en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag, speciellt i utsatta områden. För att komma till rätta med detta problem behöver vi få en gemensam bild av problemet och arbeta tillsammans och samverka för ett narkotikafritt Gävleborg.

Starten till samverkan

I september 2021 initierade polisen en samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg. Där pratade man om vikten att samarbeta och satsa mer på arbete mot narkotika.

Länsstyrelsen Gävleborg och Polismyndigheten Region mitt bjöd in representanter från länets kommuner, Åklagarmyndigheten, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Kronofogdemyndigheten, Skatteverekt, Försäkringskassan och Tullverket till ett uppstartsmöte i Gävleborg mot narkotika i december 2021. Efter mötet utsåg varje aktör sedan en kontaktperson som ingår i en arbetsgrupp för arbetet med kommande insatser.

Under 2022 har alla aktörer tillsammans gjort en behovsinventering som ligger till grund för planering av insatser mot narkotika. Utifrån de behov som kommit fram har två spår funnits, ett operativt och ett strategiskt spår som vi arbetar utifrån.

Strategiskt arbete

De områden aktörerna identifierade tillsammans för det strategiska arbetet var följande:

  • lägesbilder
  • tidig upptäckt
  • utbildning
  • information till vårdnadshavare
  • välfärdsbrottslighet.

Operativt arbete

Identifierade områden för det operativa arbetet mot narkotika:

  • miljöer med narkotika
  • öppna drogscener och hot spots
  • krogmiljö
  • penningtvätt/ välfärdsbrottslighet.

Samverkansplan för Gävleborg mot narkotika Pdf, 234.7 kB.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Skicka e-post till enheten för social hållbarhet
enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss