Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

  • 300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

De nationella poängen hanteras endast av Jordbruksverket.

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringstöd för kalkfilterdiken

Investeringstöd för kalkfilterdiken

Urvalsmodul

Maximalt antal
möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Hög lerhalt

1

200

Åtgärdsbehov fosfor

1

600

Prioriterat område

1

200

Summa


1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler kalkfilterdiken 2023 Pdf, 146.1 kB.

Hantering av ansökningar

Inga utlysningar planeras.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt